Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na III Wielkopolskim Forum WTZ

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prezentowało osiągnięcia Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestnikow WTZ" podczas III Wielkopolskiego Forum WTZ
Wielkopolskie Fora WTZ są co roku organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Nasze Stowarzyszenie było obecne na każdym z Forów, kierując do wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej propozycje innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ. W tym roku reprezentowała nas Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanym przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Konimpex Spółka z o.o. Podczas prezentacji przedstawione zostały postępy grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych przy WTZ w Projekcie. Malwina Pokrywka opowiedziała o partnerstwach publiczno-społeczno-prywatnych wokół ośmiu powstających spółdzielni. Zwróciła uwagę na zasady budowania partnerstw z sektorem biznesu i wskazała wypracowane w Projekcie dobre praktyki w tym zakresie. Głos zabrała również Natalia Wasielewska, przedstawicielka Partnera Projektu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, opowiadając o modelu obustronnych korzyści wynikających z zaangażowania samorządów w tworzenie spółdzielni socjalnych w regionie. Prezentację uzupełniła Kierownik WTZ w Gębicach, Jolanta Grzech, która opowiedziała o doświadczeniach swojego Warsztatu w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” oraz przedstawiła plany związane z powstaniem obok WTZ Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse”. W produkującej ceramikę Spółdzielni zatrudnienie znajdzie 8 osób, w tym 5 uczestników WTZ Gębice.
 
Dziękujemy za możliwość udziału w Forum! Do zobaczenia za rok.

Warsztaty Wymiany Doświadczeń w Szwecji

Czy system rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działa w Szwecji sprawniej niż w Polsce? Jakie dobre praktyki systemu można przenieść do Polski? Jak wygląda w Szwecji przedsiębiorczość społeczna skierowana na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych?

Na te i inne pytania znaleźli odpowiedź uczestnicy i uczestniczki zeszłotygodniowych Warsztatów Wymiany Doświadczeń, które odbyły się w Sztokholmie i Rimbo. Przedstawiciele i przedstawicielki grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znajdą uczestnicy WTZ, poznawali doświadczenia analogicznych przedsiębiorstw społecznych w Szwecji w ramach naszego Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Najwięcej pytań i wymiany informacji dotyczyło sposobów finansowania spółdzielni socjalnych, roli samorządu lokalnego w przedsięwzięciu, sposobów organizacji pracy oraz współpracy z biznesem w ramach idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).
 
Warsztaty zainaugurowało spotkanie z Janem Forslundem , Dyrektorem Coompanion – organizacji prowadzącej ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Sztokholmie. Przedstawił on uczestnikom modele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które wspiera Coompanion, opowiedział o historii i specyfice funkcjonowania ekonomii społecznej w Szwecji.

 

Uczestnicy mieli ponadto okazję zobaczyć jak funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej w Szwecji. Odwiedziliśmy Franstorps Verkstader w Sundbybergu,  Atelie Inuti w Sztokholmie oraz Kooperativet Industrihuset i Roslagen Ekonomisk Forenings w Rimbo. Wiele z tych podmiotów łączyło działalność społeczną z działalnością gospodarczą.

     

Grupa mogła ponadto poznać tajniki aktywizacji zawodowej i organizacji pracy chronionej dla osób z chorobami psychicznymi w Szwecji. Odwiedziliśmy specjalizujące się w tej problematyce Kooperativet KOS i Kooperativet Gloden w Sztokholmie:

    

Jak wykazała podsumowująca sesja ewaluacyjna, uczestnicy i uczestniczki wynieśli z Warsztatów Wymiany Doświadczeń bardzo wiele nowych pomysłów, inspiracji i wskazówek. Już 20 października rusza kolejna tura Warsztatów – tym razem w przedsiębiorstwach społecznych w Szkocji.

 

Trwają szkolenia w ramach projektu ,,Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ''

Na szkoleniach w Łężeczkach przyszli pracownicy spółdzielni socjalnych przy WTZ przygotowują się do wspólnej pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Jak skutecznie planować pracę w zespole spółdzielni socjalnej? W jaki sposób dzielić się zadaniami? Jak rozwiązywać potencjalne konflikty? Jak zbudować trwały zespół, który potrafi się ze sobą komunikować? Te i inne zagadnienia przećwiczyli uczestnicy szkoleń integracyjnych dla przyszłych spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej podczas 3-dniowych spotkań warsztatowych w Łężeczkach. W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki 10 różnych WTZ pracujących nad powołaniem spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znajdą uczestnicy WTZ. Wśród przyszłych działalności prowadzonych przez spółdzielnie przy WTZ znajdą się m.in. mydlarnia, restauracja, kawiarnia, ogrodnictwo, produkcja ceramiki, konfekcjonowanie, co-packing czy spółdzielcza pralnia. Pierwsza grupa rozpoczęła szkolenia integracyjne dla kadry przyszłych spółdzielni w zeszłym tygodniu, druga grupa miała okazję przetestować i udoskonalić swoje kompetencje w tym tygodniu, w dniach 17-19 września. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia! Autorką zamieszczonego poniżej opowiadania o szkoleniu jest Magda Szczepańska z WTZ „Krzemień” w Poznaniu. 

opowiadanie magdy

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń:

Fotorelacja

Innowacje dla WTZ - sukces naszego modelu

Miło nam poinformować, że nasz innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez praktyki, staże i pracę w spółdzielniach socjalnych został doceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go jako dobrą praktykę i pożądany mechanizm wsparcia w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (str. 67). Polecamy lekturę Programu: