Badania i analizy

Poniżej przedstawiamy wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ":

1. Badanie przeprowadzone na próbie 80 wielkopolskich i dolnośląskich WTZ badające zapotrzebowanie, motywację i potencjał WTZ w kontekście wypracowywania innowacyjnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 Raport ProResearch dla SNRSS 2012

2. Raport z badań ilościowych i jakościowych wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego, analizujący możliwości i uwarunkowania zaangażowania JST w model tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ:

 Raport PublicProfits dla SNRSS 2012

3. Raport z badań jakościowych, analizujący możliwości współpracy ze spółdzielniami socjalnymi przy WTZ ze strony binzesu w oparciu o koncepcję inclusive business models:

Raport PwC dla SNRSS 2013

4. Ekspertyza prawna analizująca słabe i mocne strony obecnego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pod kątem możliwości wdrożenia innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ wraz z rekomendacjami

Ekspertyza Stawski-Syty dla SNRSS 2013

Rekomendacje