Pomysły na działalność w zasięgu ręki

Blisko 60 osób wzięło udział w 12 spotkaniach wprowadzających do Projektu, które miały miejsce na przełomie kwietnia i maja. Podczas spotkań przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat spółdzielni socjalnych jako narzędzia integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prezentowany na spotkaniach innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych generował wiele pytań, ciekawych refleksji i cennych uwag.


W efekcie spotkań 7 grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych przy WTZ rozpoczęło pracę nad przygotowaniami do założenia przedsiębiorstwa społecznego. W pracy nad tworzeniem biznesplanu przyszłej działalności gospodarczej wspierają je indywidualni promotorzy biznesowi z naszego Stowarzyszenia.


Konsultantami kadry merytorycznej Projektu w zakresie budowania partnerstw między powstającymi przedsiębiorstwami społecznymi a biznesem tradycyjnym są eksperci z PricewaterhouseCoopers. PwC już 25 czerwca poprowadzi sesję dialogową tworzącą podstawy dalszej współpracy między firmami zainteresowanymi biznesem integrującym a grupami inicjatywnymi przyszłych spółdzielni, wspieranymi przez samorządy lokalne.