Za nami już pierwsze szkolenia dla liderów spółdzielni socjalnych przy WTZ!

Uczestnicy podczas 3-dniowego spotkania szkoleniowego w dniach 9-11 lipca otrzymali sporą dawkę wiedzy z zakresu formalno-prawnych aspektów związanych z rejestracją i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, pozyskiwaniem środków na działalność oraz procesem zarządzania podmiotem ekonomii społecznej. Liderzy mogli ponadto zobaczyć jak w praktyce wygląda organizacja pracy osób niepełnosprawnych w spółdzielni socjalnej, gdyż szkolenie było w całości obsługiwane przez Spółdzielnię Socjalną „Kreatywni" i odbyło się w prowadzonym przez Spółdzielnię Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Kolejne szkolenia dla liderów dotyczyć będą prawa pracy, obowiązków sprawozdawczych spółdzielni socjalnej oraz tworzenia biznesplanu. Odbędą się w dniach 8-10 października.