Spółdzielnie socjalne przy WTZ rozwiązaniem promowanym przez województwo wielkopolskie

Kolejny sukces realizowanego przez nas Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"! 


Proponowane w Projekcie innowacyjne rozwiązanie tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w spółdzielniach socjalnych zakładanych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej stało się elementem uchwalonego 27 stycznia br. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego "Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020".

W programie zapisano wprost, że: "Spółdzielnie socjalne są (...) szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dając realną szansę na zatrudnienie, a także miejsce praktyk, staży, treningów pracy dla osób z niepełnosprawnościami." W Priorytecie II programu "Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami" spółdzielnie socjalne przy WTZ zostały wskazane jako wypełniająca niszę metoda aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, w związku z czym zadaniom na rzecz zwiększenia wykorzystania tego instrumentu nadano szczególną rangę i przypisano konkretne działania, które zamierza zrealizować województwo wielkopolskie w celu popularyzacji testowanego przez nasze Stowarzyszenie rozwiązania.

Polecamy lekturę całego Programu: http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/program-wyrownywania-szans-zatwierdzony.1390900623.pdf

Zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanej przez ROPS  konferencji poświęconej prezentacji Programu, podczas której omówione zostaną dobre praktyki wypracowane w naszym Projekcie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-1223.html

 

Pierwsze spółdzielnie socjalne dla uczestników WTZ zarejestrowane

Przełom roku  2013/2014 był zwieńczeniem pracy dla ośmiu inicjatyw, które wyłoniły się w czasie realizacji projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Na początku grudnia, w Środzie Wielkopolskiej, odbyło się ostatnie szkolenie podsumowujące część merytoryczną projektu (zobacz więcej). Po roku intensywnych szkoleń, warsztatów wymiany doświadczeń, konsultacji i współpracy z promotorami przyszłe spółdzielnie są gotowe do działania. 

Na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskały pierwsze spółdzielnie socjalne utworzone dla uczestników WTZ. To pierwsze takie spółdzielnie w Polsce. Najwyższa pora przedstawić ich tak, jak na to zasługują: 

1. Spółdzielnia Socjalna Serce

Spółdzielnia założona dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach i zarejestrowana 5 grudnia 2013 roku. Założyły ją dwa podmioty prawne – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” i Stowarzyszenie „Wioska”. Cele spółdzielni to przede wszystkim stabilna i rentowna działalność gospodarcza oraz przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwić to ma między innymi współpraca biznesowa z firmą Bogdan Schulz sp.z.o.o. Firma zaproponowała spółdzielni realizację konkretnych zleceń, w tym między innymi usługi w zakresie prac zielonych i porządkowych. W przyszłości spółdzielnia zamierza świadczyć także usługi pralnicze oraz zająć się produkcją podpałek i rękodzieła. 


2. Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse

Założona przez Stowarzyszenie Empatia i Gminę Czarnków i zarejestrowana 9 grudnia 2013 roku. Dedykowana uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gębicach. Spółdzielnia ma jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Ważną rolę odgrywa w nich współpraca z firmą Kepka Group, która specjalizuje się w produkcji ceramiki zarówno użytkowej jak i budowlanej na rynek ogólnopolski oraz europejski. W ramach współpracy spółdzielnia będzie produkować wyroby ceramiczne na zamówienie firmy. Właśnie dlatego piec ceramiczny jest teraz najważniejszy – jego instalacja zaplanowana jest na początek lutego. W spółdzielni znajdzie zatrudnienie pięć osób z Warsztatu, lider spółdzielni, asystent pracy osób z niepełnosprawnością oraz kierowca. 

        


3. Spółdzielnia Socjalna Wspólny sukces

Spółdzielnia założona dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wągrowca. Jak sama nazwa wskazuje spółdzielnia jest wynikiem porozumienia Gminy Wągrowiec i Powiatu Wągrowieckiego, które są członkami założycielami. W działalność spółdzielni zaangażowało się również miasto, które udostępniło spółdzielcom lokal. Członkowie i sympatycy chcą zlecać spółdzielni realizację zadań własnych, w tym miedzy innymi usługi w zakresie prac zielonych i porządkowych, a także archiwizację dokumentów. Prezeską spółdzielni jest Ewa Roman. Wpis do KRS-u spółdzielnia uzyskała 27 grudnia 2013 roku. 

4. Spółdzielnia Socjalna 1979

Pierwsza wielkopolska spółdzielnia socjalna zarejestrowana w roku 2014 – wpis do KRS spółdzielnia uzyskała szczęśliwego 13. stycznia. Tajemniczo brzmiąca nazwa to zasługa dobrego ducha całego przedsięwzięcia – kierownika GOPS-u, Marcina Ferenca. Ostatecznie spółdzielnię założyły Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” z Choczy i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Gołuchów, prezeską została Weronika Raniszewska. Spółdzielnia będzie prowadzić Mydlarnię – pierwsze, limitowane serie mydełek już się ukazały. Spółdzielnia prezentowała też swoje wyroby na świątecznym kiermaszu ekonomii społecznej. Cieszyły się tam bardzo dużą popularnością. 

              

W kolejce do rejestracji czekają jeszcze:

Spółdzielnia Socjalna "Dobra Robota", która już w przyszłym roku planuje otworzyć w centrum Poznania klubokawiarnię, w której zatrudnione będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Spółdzielnia Socjalna "Aktywni", którą powołać chcą Stowarzyszenie MM i Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej", a także grupy inicjatywne z Miejskiej Górki oraz Kościana. Czekamy z niecierpliwością – o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco. 

 
 

Innowacje dla WTZ - mamy już absolwentów i absolwentki szkoleń zawodowych

Prowadzenie pralni, wytwarzanie ceramiki, catering, pielęgnacja zieleni, prowadzenie kawiarni, konfekcjonowanie, produkcja mydła – to tylko niektóre z pomysłów na działalność gospodarczą, które już wkrótce zostaną wdrożone w powstających przy warsztatach terapii zajęciowej spółdzielniach socjalnych. Uczestnicy warsztatów czyli przyszli pracownicy spółdzielni już teraz przygotowują się intensywnie do nowych obowiązków. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń zawodowych, które odbyły się w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkoleń:

http://www.spoldzielnie.org/new,262

 

Finalne spotkanie szkoleniowe w Środzie Wielkopolskiej

Grupy inicjatywne przyszłych spółdzielni socjalnych oficjalnie zakończyły etap szkoleń merytorycznych przygotowujących do założenia przedsiębiorstwa. Szkolenie podsumowujące odbyło się w dniach 3-5 grudnia w Środzie Wielkopolskiej. Ostatnie wątpliwości prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych rozwiał Zbigniew Prałat, specjalista ds. ekonomii społecznej, w czasie szkolenia „Sprawozdawczy Kalendarz Spółdzielcy". Grupy miały też okazję przećwiczyć tworzenie ofert pod przetargi oraz tworzenie wizji i misji swoich przyszłych przedsiębiorstw. Odbyło się ponadto spotkanie z przedstawicielką Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każda z grup zaprezentowała swoją dotychczasową pracę i osiągnięcia. Koordynator Projektu Przemysław Piechocki wraz z przedstawicielem Partnera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Dyrektorem Wojciechem Zarzyckim wręczyli podziękowania grupom oraz wspierającym je podmiotom.