Innowacje dla WTZ - sukces naszego modelu

Miło nam poinformować, że nasz innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez praktyki, staże i pracę w spółdzielniach socjalnych został doceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go jako dobrą praktykę i pożądany mechanizm wsparcia w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (str. 67). Polecamy lekturę Programu: