Strefa współpracy międzynarodowej

Witamy w Strefie Współpracy Międzynarodowej!

W Strefie dowiesz się dlaczego warto wykorzystywać dobre praktyki z innych krajów Unii Europejskiej do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć  w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w jaki sposób się to tego zabrać.

Na początek proponujemy krótkie wprowadzenie:

 

Współpraca międzynarodowa - Dlaczego warto?

Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych niesie ze sobą wiele korzyści mogących mieć pozytywny wpływ na rozwój działalności.

- uczenie się na dobrych i złych praktykach: poznanie przedsiębiorstw społecznych działających w podobnych obszarach w innych krajach może dać Ci znakomitą okazję do nauki. Możesz skorzystać z doświadczeń innych innowatorów i dzięki temu masz możliwość zaoszczędzenia czasu, energii i pieniędzy. Skorzystaj z tego, że ktoś przed Tobą przetarł szlaki i zapytaj o to, w jaki sposób tego dokonał

- inspiracje/pomysły na rozwój działalności: jeżeli nie masz jeszcze dokładnie określonego pomysłu na działalność i stoisz przed wyborem swojej branży, międzynarodowe inspiracje mogą być bardzo przydatne. Może dzięki poznaniu inicjatyw z innych krajów trafisz na pomysł, który będzie możliwy do wykonania w Twoim WTZ i stanie się Twoją receptą na sukces

- nowe rynki zbytu: kto powiedział, że produkty i usługi Twojej spółdzielni muszą być skierowane na polski rynek? Może to, co są w stanie wytworzyć podopieczni Twojego WTZ będzie cieszyło się dużym popytem zagranicą? Z drugiej strony może oferowane gdzieś indziej produkty będą najkorzystniejszą opcją w Twoim łańcuchu dostaw?

 

Możliwe formy zaangażowania międzynarodowego:

• Wizyty studyjne

Wizyty studyjne (ang. study visits) to jedna z najczęściej praktykowanych form współpracy ponadnarodowej. Są to krótkie, kilkudniowe wizyty w innym kraju mające na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy praktycznej z jakiegoś obszaru. W trakcie wizyty studyjnej poznasz daną instytucję/organizację od „podszewki": zwiedzisz siedzibę, porozmawiasz z zarządem, z pracownikami, beneficjentami. Masz możliwość poznania od strony praktycznej funkcjonowania danej instytucji/organizacji oraz wyjaśnienia na miejscu wszystkich swoich wątpliwości. W ten sposób jesteś w stanie nawiązać interesujące i trwałe kontakty międzynarodowe.


Środki na zorganizowanie wizyty studyjnej można pozyskać między innymi z programu „Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (www.sv.org.pl)

 

• Wspólne projekty

Są doskonałym następstwem wizyt studyjnych, kiedy już znasz swojego partnera, wiesz, że chcesz z nim współpracować i na co w ramach w tej współpracy możesz liczyć. W ramach takich projektów wspólnie z partnerem bądź partnerami planujesz działania, razem ustalacie cele oraz decydujecie o tym, jak będzie wyglądał system zarządzania projektem.


Istnieją różne modele projektów międzynarodowych. W jednym z nich nadrzędnym celem jest wymiana informacji. Takie projekty mogą się skupiać także na równoległym tworzeniu nowatorskich rozwiązań bądź imporcie, eksporcie lub przyjęciu nowych metod i zaadaptowaniu ich do własnej sytuacji. Można wreszcie wspólnie tworzyć produkt bądź system albo skupiać się na wymianie kluczowych osób realizujących projekt bądź w nim uczestniczących.
Jeżeli nie masz partnera, a interesuje Cię podjęcie tego typu aktywności zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki partnerów stworzonej specjalnie w tym celu przez Komisję Europejską. Znajdziesz ją pod adresem: www.transnational-toolkit.eu

 

• Social francising: franczyza społeczna

Opiera się na modelu klasycznej franczyzy, tylko jej celem jest realizacja celów społecznych, a nie maksymalizacja zysków. W ramach umowy między dwoma podmiotami jeden (franczyzodawca) udostępnia drugiemu (franczyzobiory) licencję na stworzenie bliźniaczego przedsiębiorstwa. Zezwala mu na posługiwanie się jego marką, strategią, przekazuje know how i dobre praktyki. Przeprowadza szkolenia, udziela wsparcie merytorycznego, czasem finansuje również początkowe fazy rozwoju.


We franczyźnie społecznej nie pobiera się opłat licencyjnych. Nie oznacza to oczywiście, że się nie zarabia –przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach wolnego rynku, żeby się na nim utrzymać, musi wypracowywać zyski. Zatem innowacyjność tego modelu polega na tym, że łączy on cele społeczne z zyskiem finansowym, pokazując tym samym dobitnie, że pomaganie jest opłacalne.


Więcej informacji o franczyzie społecznej dostępnych jest na stronie: www.socialfranchising.coop