Sesja dialogowa w Projekcie

Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" wszedł już w fazę diagnozy, w której partnerzy społeczni, publiczni i biznesowi dyskutują o potencjałach, które mogą wnieść we wspólny projekt powołania spółdzielni socjalnej przy warsztacie terapii zajęciowej. Przedstawiciele wielkopolskich warsztatów terapii zajęciowej, jednostek samorządu terytorialnego i firm działających aktywnie w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spotkali się w tym celu 25 czerwca w Andersia Business Centre, gdzie odbyła się sesja dialogowa współorganizowana przez PricewaterhouseCoopers (PwC). Uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat kluczowych celów Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" przedstawionych przez Koordynatora Projektu Przemysława Piechockiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandrę Kowalską. Elżbieta Żórawska z PwC przedstawiła koncepcję inkluzywnych modeli biznesowych przygotowanych przez PwC na potrzeby Projektu. Następnie wysłuchano wystąpień dotyczących działań z zakresu CSR polegających na współpracy z podmiotami ekonomii społecznej prowadzonych przez firmy Novol i Konimpex Plus. Stały się one inspiracją dla dalszej dyskusji w ramach sesji. Podczas debaty poruszano takie tematy jak czynniki sukcesu, które mogą sprawić, że modele współpracy będą wdrażane, bariery związane z wdrażaniem modeli czy sposoby i pomysły efektywnego wdrożenia modeli spółdzielni socjalnych przy WTZ. Dużo uwagi poświęcono poszukiwaniom możliwości współpracy międzysektorowej wspierającej powstające spółdzielnie socjalne.

zdjecie sesja2