"Aktywni" po WTZ - witamy nową spółdzielnię socjalną!

Piątka uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kole już wkrótce znajdzie zatrudnienie w nowo powołanej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni”.„Aktywni” właśnie uzyskali wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, będąc 111. spółdzielnią socjalną w Wielkopolsce. Spółdzielnia została założona przez prowadzące WTZ Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „MM” w projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o., służy tworzeniu partnerstw prywatno-społecznych i publiczno-społecznych mających na celu zapewnienie stabilnych miejsc pracy dla przygotowanych do zatrudnienia uczestników WTZ. Spółdzielnia w Kole będzie współpracować z międzynarodową firmą z branży przemysłowej, świadcząc usługi z zakresu składania opakowań i co-packingu. W planach ma ponadto uruchomienie gałęzi ogrodniczo-porządkowej i cateringowej. „Aktywni”, dzięki dobrze przygotowanemu biznes planowi, uzyskali dotacją inwestycyjną rzędu 90 tys. zł i wsparcie pomostowe wartości 45 tys. zł w projekcie „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Prezeską Spółdzielni została instruktorka terapii zajęciowej kolskiego WTZ, Monika Karkus-Kowalska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  
Uczestnicy WTZ w Kole podczas szkolenia zawodowego z zakresu przygotowywania cateringu w Projekcie "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"

Innowacje dla WTZ – przedstawiamy Spółdzielnię Socjalną ,,Serce''

Spółdzielnia Socjalna „Serce” powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach w poszukiwanie możliwości zatrudnienia przygotowanych do pracy uczestników WTZ. Spółdzielnia jest efektem partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” i Stowarzyszenie „Wioska” w ramach Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. 
Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o., służy rozwijaniu pomysłów na działalność gospodarczą spółdzielni socjalnych tworzących miejsca pracy dla uczestników WTZ.
 
Spółdzielnia z Rakoniewic postawiła przede wszystkim na produkt, który jest już lokalnie znany jako wyrób WTZ – podpałki do pieców, kominków i grilla. Niektórzy z uczestników znają już doskonale cały proces produkcyjny - począwszy od wstępnej obróbki drewna, poprzez cięcie, rozdrabnianie i parafinowanie, aż po tworzenie wiązek i pakowanie – podkreśla Mirosława Sworowska, liderka Spółdzielni. To, co wytwarzał dotąd WTZ może być teraz produkowane na zdecydowanie większą skalę. Spółdzielnia zamierza zakupić maszyny do produkcji podpałek i opatentować swoją unikalną metodą ich wytwarzania. Byli uczestnicy WTZ w Rakoniewicach będą nie tylko pracować przy produkcji, ale też zajmować się sprzedażą bezpośrednią i internetową. Pracy będzie sporo – produktem Spółdzielni Socjalnej „Serce” już teraz zainteresowane są hurtownie, stacje benzynowe i sieci sklepów. Pyta o nią lokalnie wielu klientów detalicznych, więc spółdzielnia zamierza również posiłkować się siecią sprzedawców bezpośrednich.
 
Spółdzielnia Socjalna „Serce” wyróżnia się doskonałą organizacją pracy. Przygotowała bardzo staranny biznesplan, realnie szacujący szanse biznesowe przedsięwzięcia. Myślę, że możemy być wszyscy spokojni o ich sukces rynkowy – dodaje Wojciech Szalbierz, promotor biznesowy inicjatywy pracujący z grupą w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Silną stroną przedsięwzięcia jest partnerstwo biznesowe z firmą Bogdan Schulz Sp. z o.o, dla której Spółdzielnia będzie realizować podwykonawstwo w postaci usług porządkowych, pielęgnacji terenów zieleni i wsparcia przy organizacji imprez masowych na terenie Krainy Zabaw Bogilu. Ekipa ogrodniczo-porządkowa wyłoniona w strukturach Spółdzielni będzie ponadto dbać o zieleń i plac zabaw na terenie miejscowości Wioska. Trwają rozmowy z kolejnymi sołectwami potencjalnie zainteresowanymi usługami Spółdzielni w tym zakresie. Poza firmą Pana Bogdana Schulza zgłosiły się jeszcze trzy inne firmy chętne do korzystania z naszych usług – zakład stolarski, myjnia i firma budowlana, które będą podnajmować pracowników Spółdzielni do realizowanych przez siebie zadań – wskazuje Mirosława Sworowska.Spółdzielnia ma ponadto w planie uruchomienie usług transportowych, z których korzystać będzie Warsztat Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach i klienci prywatni, oraz otwarcie pralni.
 
Zaangażowaną od początku w tworzenie spółdzielni socjalnej jest również od strony samorządu Pani Agnieszka Brambor–Nolka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. PCPR w Grodzisku Wlkp. chciałby w przyszłości wesprzeć spółdzielnię, organizując staże lub praktyki dla osób z niepełnosprawnością w spółdzielni w ramach projektów  systemowych.
 
Wielobranżowość Spółdzielni jest szansą na zatrudnienie z czasem kolejnych pracowników, przygotowywanych do pracy przez WTZ w Rakoniewicach. Na początek, już w marcu, zatrudnienie w Spółdzielni znajdzie pięciu pierwszych uczestników WTZ i asystent pracy. Zapotrzebowanie jest jednak już w tej chwili dużo większe. Do Kierownik WTZ, Katarzyny Krysmann, zgłaszają się następne chętne do pracy osoby, które zmotywowane dobrym przykładem koleżanek i kolegów przechodzących po kilkunastu latach rehabilitacji w WTZ na rynek pracy, chcą powtórzyć ich sukces. Dzięki miejscom pracy stworzonym w Spółdzielni zwolnią się miejsca w WTZ dla kolejnych osób z niepełnosprawnością, które będą mogły realizować tę ścieżkę rozwoju zawodowego. 

Innowacje dla WTZ – przedstawiamy Spółdzielnię Socjalną ‘’Równe Szanse’’

Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” uzyskała wpis do KRS 9 grudnia 2013 roku.  Stworzona została przez Gminę Czarnków oraz przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia”. Spółdzielnia została stworzona przede wszystkim po to, by zatrudnić uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach, którzy w ten sposób zdobędą szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dzięki jej powstaniu Gmina Czarnków oraz powiat czarnkowsko-trzcianecki zyskały nowy instrument umożliwiający aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Od początku w pomysł założenia spółdzielni socjalnej działającej przy WTZ w Gębicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” zaangażowany był Wójt Gminy Czarnków –Bolesław Chwarścianek. Siedziba spółdzielni mieści się w byłej szkole podstawowej w Gajewie, która należy do Gminy i której część została udostępniona spółdzielni. Dzięki zaangażowaniu Wójta nowa spółdzielnia socjalna bezpłatnie otrzyma od Gminy Czarnków pomieszczenia do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, a także biura oraz miejsce do integracji pracowników. Aby dostosować pomieszczenia do prowadzenia produkcji ceramicznej, spółdzielnia musiała przeprowadzić drobne prace remontowe np. przygotowanie podłogi pod montaż pieca ceramicznego poprzez położenie odpowiednich płytek żaroodpornych, wymiana okien w pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie piec ceramiczny, udrożnienie komina. Wymiana instalacji energetycznej i dostosowanie mocy do podłączenia pieca ceramicznego zostaną wykonane na koszt gminy.

Na powyższym przykładzie widać, że Gmina Czarnków jest miejscem przyjaznym ekonomii społecznej. Na terenie gminy funkcjonuje już jedna spółdzielnia socjalna  - „Słoneczko” zajmująca się opieką nad osobami starszymi, samotnymi i dziećmi oraz myciem szyb i wystaw sklepowych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie prowadzone przez Fundację „Gębiczyn”. Gmina bierze też udział w IV edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W ramach konkursu Gmina Czarnków zgłosiła Spółdzielnię Socjalną „Równe Szanse” jako przykład „dobrej praktyki” i dzięki konkursowi ma szansę uzyskać wsparcie finansowe na inwestycje w wysokości 15 tys. zł. Wizyta komisji konkursowej na terenie spółdzielni socjalnej powstałej w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” odbyła się 7 lutego br.
 
Kadra WTZ w Gębicach od początku również była zaangażowana w pracę nad utworzeniem spółdzielni socjalnej. Brała udział w szkoleniach w ramach projektu zarówno dla liderów spółdzielni, w szkoleniach integracyjnych, a także w spotkaniach zarówno z  Wójtem Czarnkowa, jak i ze Starostą  Powiatu.  Bez włączenia się kadry WTZ w tworzenie nowej spółdzielni nie miałaby ona racji bytu,  ponieważ to WTZ wybrał uczestników, którzy są gotowi do podjęcia pracy oraz uczestniczył w  poszukiwaniu liderki spółdzielni.  Została nią pani Magdalena Kościółek, która posiada  doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Nowo powstała spółdzielnia przez cały  czas będzie współpracować z Warsztatami, aby przyjmować nowe osoby na praktyki, a w dalszej  perspektywie do pracy.
Spółdzielnia Socjalna „Równe szanse” posiada jasno sprecyzowany kierunek działalności. Zajmować się będzie przede wszystkim produkcją ceramiki, na początku świnek skarbonek oraz ceramicznych żółwi. W pierwszym etapie funkcjonowania spółdzielnia będzie ściśle współpracować  z firmą Kępka Group, która specjalizuje się w produkcji ceramiki zarówno użytkowej, jak i budowlanej na rynek ogólnopolski oraz europejski. W ramach współpracy spółdzielnia będzie produkować wyroby ceramiczne na zamówienie firmy. Właśnie dlatego instalacja pieca ceramicznego (zaplanowana na drugą połowę lutego) jest teraz najważniejsza. Partnerstwo Spółdzielni z firmą Kępka Group jest świetnym przykładem innowacyjnego spojrzenia na współpracę przedsiębiorstw społecznych z przedsiębiorstwami tradycyjnymi w ramach założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 
W wyniku przeprowadzonych prób wśród uczestników WTZ podczas szkoleń zawodowych w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” oraz zgodnie z zaleceniami ekspertów z firmy Kępka Group w początkowej fazie pracy spółdzielnia skupi się na produktach ceramicznych powstających z form gipsowych opracowanych i opatentowanych przez zleceniodawcę. Według ekspertów ręczne wytwarzanie produktów może być na początku zbyt skomplikowane dla osób bez odpowiedniego doświadczenia. W pierwszym etapie uczestnicy Warsztatów będą przyjmowani na zasadzie praktyk w spółdzielni, co pozwoli przyszłym pracownikom na oswojenie się z nowym miejscem pracy oraz uchroni ich przed utratą miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Spółdzielnia socjalna poza 5 miejscami pracy dla uczestników WTZ w Gębicach stworzy dodatkowo 3 miejsca pracy dla osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie spółdzielnią, wykonywanie usług asystenta pracy oraz kierowanie pojazdami i obsługę pieca ceramicznego. Zakresem pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnościami przy produkcji ceramicznej będzie przede wszystkim formowanie i obróbka masy ceramicznej, przygotowanie produktów do wypalania biskwitowego, szkliwienie produktów ceramicznych oraz pakowanie gotowych wyrobów. Oprócz osób z niepełnosprawnością w spółdzielni na początku pracować również będzie liderka spółdzielni oraz asystentka pracy osoby niepełnosprawnej Pani Lucyna Fligiel, która posiada doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Trwa obecnie rekrutacja na stanowisko kierowcy pełniącego równocześnie funkcję osoby technicznej obsługującej piec ceramiczny.
 
W trakcie swojej działalności spółdzielnia będzie pozyskiwać środki z Powiatowego Urzędu Pracy, PFRON oraz z innych źródeł skierowanych do spółdzielni socjalnych. W większości przypadków celem pozyskania dotacji będzie zwiększenie zatrudnienia w spółdzielni. W przyszłości spółdzielnia planuje również uruchomić sklep internetowy, aby móc skuteczniej dotrzeć do swoich klientów oraz rozpocząć realizację usług związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacji zieleni.

Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie usługi dla warsztatów terapii zajęciowej, mającej na celu wdrożenie modelu przedsiębiorstwa społecznego, tworzącego miejsca pracy dla uczestników WTZ.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku. Oferty należy złożyć: wyłącznie w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, przy czym za termin wpłynięcia oferty uważa się datę dostarczenia przesyłki na adres biura Stowarzyszenia, a nie datę jej nadania. Termin składania ofert upływa 4 marca 2014 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2