Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na III Wielkopolskim Forum WTZ

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prezentowało osiągnięcia Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestnikow WTZ" podczas III Wielkopolskiego Forum WTZ
Wielkopolskie Fora WTZ są co roku organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Nasze Stowarzyszenie było obecne na każdym z Forów, kierując do wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej propozycje innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ. W tym roku reprezentowała nas Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanym przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Konimpex Spółka z o.o. Podczas prezentacji przedstawione zostały postępy grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych przy WTZ w Projekcie. Malwina Pokrywka opowiedziała o partnerstwach publiczno-społeczno-prywatnych wokół ośmiu powstających spółdzielni. Zwróciła uwagę na zasady budowania partnerstw z sektorem biznesu i wskazała wypracowane w Projekcie dobre praktyki w tym zakresie. Głos zabrała również Natalia Wasielewska, przedstawicielka Partnera Projektu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, opowiadając o modelu obustronnych korzyści wynikających z zaangażowania samorządów w tworzenie spółdzielni socjalnych w regionie. Prezentację uzupełniła Kierownik WTZ w Gębicach, Jolanta Grzech, która opowiedziała o doświadczeniach swojego Warsztatu w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” oraz przedstawiła plany związane z powstaniem obok WTZ Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse”. W produkującej ceramikę Spółdzielni zatrudnienie znajdzie 8 osób, w tym 5 uczestników WTZ Gębice.
 
Dziękujemy za możliwość udziału w Forum! Do zobaczenia za rok.