Warsztaty Wymiany Doświadczeń w Szwecji

Czy system rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych działa w Szwecji sprawniej niż w Polsce? Jakie dobre praktyki systemu można przenieść do Polski? Jak wygląda w Szwecji przedsiębiorczość społeczna skierowana na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych?

Na te i inne pytania znaleźli odpowiedź uczestnicy i uczestniczki zeszłotygodniowych Warsztatów Wymiany Doświadczeń, które odbyły się w Sztokholmie i Rimbo. Przedstawiciele i przedstawicielki grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znajdą uczestnicy WTZ, poznawali doświadczenia analogicznych przedsiębiorstw społecznych w Szwecji w ramach naszego Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Najwięcej pytań i wymiany informacji dotyczyło sposobów finansowania spółdzielni socjalnych, roli samorządu lokalnego w przedsięwzięciu, sposobów organizacji pracy oraz współpracy z biznesem w ramach idei CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).
 
Warsztaty zainaugurowało spotkanie z Janem Forslundem , Dyrektorem Coompanion – organizacji prowadzącej ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Sztokholmie. Przedstawił on uczestnikom modele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, które wspiera Coompanion, opowiedział o historii i specyfice funkcjonowania ekonomii społecznej w Szwecji.

 

Uczestnicy mieli ponadto okazję zobaczyć jak funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej w Szwecji. Odwiedziliśmy Franstorps Verkstader w Sundbybergu,  Atelie Inuti w Sztokholmie oraz Kooperativet Industrihuset i Roslagen Ekonomisk Forenings w Rimbo. Wiele z tych podmiotów łączyło działalność społeczną z działalnością gospodarczą.

     

Grupa mogła ponadto poznać tajniki aktywizacji zawodowej i organizacji pracy chronionej dla osób z chorobami psychicznymi w Szwecji. Odwiedziliśmy specjalizujące się w tej problematyce Kooperativet KOS i Kooperativet Gloden w Sztokholmie:

    

Jak wykazała podsumowująca sesja ewaluacyjna, uczestnicy i uczestniczki wynieśli z Warsztatów Wymiany Doświadczeń bardzo wiele nowych pomysłów, inspiracji i wskazówek. Już 20 października rusza kolejna tura Warsztatów – tym razem w przedsiębiorstwach społecznych w Szkocji.