Pierwsze spółdzielnie socjalne dla uczestników WTZ zarejestrowane

Przełom roku  2013/2014 był zwieńczeniem pracy dla ośmiu inicjatyw, które wyłoniły się w czasie realizacji projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Na początku grudnia, w Środzie Wielkopolskiej, odbyło się ostatnie szkolenie podsumowujące część merytoryczną projektu (zobacz więcej). Po roku intensywnych szkoleń, warsztatów wymiany doświadczeń, konsultacji i współpracy z promotorami przyszłe spółdzielnie są gotowe do działania. 

Na przełomie grudnia 2013 i stycznia 2014 wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskały pierwsze spółdzielnie socjalne utworzone dla uczestników WTZ. To pierwsze takie spółdzielnie w Polsce. Najwyższa pora przedstawić ich tak, jak na to zasługują: 

1. Spółdzielnia Socjalna Serce

Spółdzielnia założona dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach i zarejestrowana 5 grudnia 2013 roku. Założyły ją dwa podmioty prawne – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” i Stowarzyszenie „Wioska”. Cele spółdzielni to przede wszystkim stabilna i rentowna działalność gospodarcza oraz przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwić to ma między innymi współpraca biznesowa z firmą Bogdan Schulz sp.z.o.o. Firma zaproponowała spółdzielni realizację konkretnych zleceń, w tym między innymi usługi w zakresie prac zielonych i porządkowych. W przyszłości spółdzielnia zamierza świadczyć także usługi pralnicze oraz zająć się produkcją podpałek i rękodzieła. 


2. Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse

Założona przez Stowarzyszenie Empatia i Gminę Czarnków i zarejestrowana 9 grudnia 2013 roku. Dedykowana uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gębicach. Spółdzielnia ma jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Ważną rolę odgrywa w nich współpraca z firmą Kepka Group, która specjalizuje się w produkcji ceramiki zarówno użytkowej jak i budowlanej na rynek ogólnopolski oraz europejski. W ramach współpracy spółdzielnia będzie produkować wyroby ceramiczne na zamówienie firmy. Właśnie dlatego piec ceramiczny jest teraz najważniejszy – jego instalacja zaplanowana jest na początek lutego. W spółdzielni znajdzie zatrudnienie pięć osób z Warsztatu, lider spółdzielni, asystent pracy osób z niepełnosprawnością oraz kierowca. 

        


3. Spółdzielnia Socjalna Wspólny sukces

Spółdzielnia założona dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wągrowca. Jak sama nazwa wskazuje spółdzielnia jest wynikiem porozumienia Gminy Wągrowiec i Powiatu Wągrowieckiego, które są członkami założycielami. W działalność spółdzielni zaangażowało się również miasto, które udostępniło spółdzielcom lokal. Członkowie i sympatycy chcą zlecać spółdzielni realizację zadań własnych, w tym miedzy innymi usługi w zakresie prac zielonych i porządkowych, a także archiwizację dokumentów. Prezeską spółdzielni jest Ewa Roman. Wpis do KRS-u spółdzielnia uzyskała 27 grudnia 2013 roku. 

4. Spółdzielnia Socjalna 1979

Pierwsza wielkopolska spółdzielnia socjalna zarejestrowana w roku 2014 – wpis do KRS spółdzielnia uzyskała szczęśliwego 13. stycznia. Tajemniczo brzmiąca nazwa to zasługa dobrego ducha całego przedsięwzięcia – kierownika GOPS-u, Marcina Ferenca. Ostatecznie spółdzielnię założyły Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” z Choczy i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Gołuchów, prezeską została Weronika Raniszewska. Spółdzielnia będzie prowadzić Mydlarnię – pierwsze, limitowane serie mydełek już się ukazały. Spółdzielnia prezentowała też swoje wyroby na świątecznym kiermaszu ekonomii społecznej. Cieszyły się tam bardzo dużą popularnością. 

              

W kolejce do rejestracji czekają jeszcze:

Spółdzielnia Socjalna "Dobra Robota", która już w przyszłym roku planuje otworzyć w centrum Poznania klubokawiarnię, w której zatrudnione będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Spółdzielnia Socjalna "Aktywni", którą powołać chcą Stowarzyszenie MM i Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej", a także grupy inicjatywne z Miejskiej Górki oraz Kościana. Czekamy z niecierpliwością – o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco.