Spółdzielnie socjalne przy WTZ rozwiązaniem promowanym przez województwo wielkopolskie

Kolejny sukces realizowanego przez nas Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"! 


Proponowane w Projekcie innowacyjne rozwiązanie tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w spółdzielniach socjalnych zakładanych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej stało się elementem uchwalonego 27 stycznia br. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego "Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020".

W programie zapisano wprost, że: "Spółdzielnie socjalne są (...) szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dając realną szansę na zatrudnienie, a także miejsce praktyk, staży, treningów pracy dla osób z niepełnosprawnościami." W Priorytecie II programu "Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami" spółdzielnie socjalne przy WTZ zostały wskazane jako wypełniająca niszę metoda aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, w związku z czym zadaniom na rzecz zwiększenia wykorzystania tego instrumentu nadano szczególną rangę i przypisano konkretne działania, które zamierza zrealizować województwo wielkopolskie w celu popularyzacji testowanego przez nasze Stowarzyszenie rozwiązania.

Polecamy lekturę całego Programu: http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/program-wyrownywania-szans-zatwierdzony.1390900623.pdf

Zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanej przez ROPS  konferencji poświęconej prezentacji Programu, podczas której omówione zostaną dobre praktyki wypracowane w naszym Projekcie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-1223.html