Finalne spotkanie szkoleniowe w Środzie Wielkopolskiej

Grupy inicjatywne przyszłych spółdzielni socjalnych oficjalnie zakończyły etap szkoleń merytorycznych przygotowujących do założenia przedsiębiorstwa. Szkolenie podsumowujące odbyło się w dniach 3-5 grudnia w Środzie Wielkopolskiej. Ostatnie wątpliwości prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych rozwiał Zbigniew Prałat, specjalista ds. ekonomii społecznej, w czasie szkolenia „Sprawozdawczy Kalendarz Spółdzielcy". Grupy miały też okazję przećwiczyć tworzenie ofert pod przetargi oraz tworzenie wizji i misji swoich przyszłych przedsiębiorstw. Odbyło się ponadto spotkanie z przedstawicielką Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każda z grup zaprezentowała swoją dotychczasową pracę i osiągnięcia. Koordynator Projektu Przemysław Piechocki wraz z przedstawicielem Partnera Projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Dyrektorem Wojciechem Zarzyckim wręczyli podziękowania grupom oraz wspierającym je podmiotom.