Innowacje dla WTZ – przedstawiamy Spółdzielnię Socjalną ‘’Równe Szanse’’

Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” uzyskała wpis do KRS 9 grudnia 2013 roku.  Stworzona została przez Gminę Czarnków oraz przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia”. Spółdzielnia została stworzona przede wszystkim po to, by zatrudnić uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach, którzy w ten sposób zdobędą szansę na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dzięki jej powstaniu Gmina Czarnków oraz powiat czarnkowsko-trzcianecki zyskały nowy instrument umożliwiający aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Od początku w pomysł założenia spółdzielni socjalnej działającej przy WTZ w Gębicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” zaangażowany był Wójt Gminy Czarnków –Bolesław Chwarścianek. Siedziba spółdzielni mieści się w byłej szkole podstawowej w Gajewie, która należy do Gminy i której część została udostępniona spółdzielni. Dzięki zaangażowaniu Wójta nowa spółdzielnia socjalna bezpłatnie otrzyma od Gminy Czarnków pomieszczenia do prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, a także biura oraz miejsce do integracji pracowników. Aby dostosować pomieszczenia do prowadzenia produkcji ceramicznej, spółdzielnia musiała przeprowadzić drobne prace remontowe np. przygotowanie podłogi pod montaż pieca ceramicznego poprzez położenie odpowiednich płytek żaroodpornych, wymiana okien w pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie piec ceramiczny, udrożnienie komina. Wymiana instalacji energetycznej i dostosowanie mocy do podłączenia pieca ceramicznego zostaną wykonane na koszt gminy.

Na powyższym przykładzie widać, że Gmina Czarnków jest miejscem przyjaznym ekonomii społecznej. Na terenie gminy funkcjonuje już jedna spółdzielnia socjalna  - „Słoneczko” zajmująca się opieką nad osobami starszymi, samotnymi i dziećmi oraz myciem szyb i wystaw sklepowych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie prowadzone przez Fundację „Gębiczyn”. Gmina bierze też udział w IV edycji Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W ramach konkursu Gmina Czarnków zgłosiła Spółdzielnię Socjalną „Równe Szanse” jako przykład „dobrej praktyki” i dzięki konkursowi ma szansę uzyskać wsparcie finansowe na inwestycje w wysokości 15 tys. zł. Wizyta komisji konkursowej na terenie spółdzielni socjalnej powstałej w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” odbyła się 7 lutego br.
 
Kadra WTZ w Gębicach od początku również była zaangażowana w pracę nad utworzeniem spółdzielni socjalnej. Brała udział w szkoleniach w ramach projektu zarówno dla liderów spółdzielni, w szkoleniach integracyjnych, a także w spotkaniach zarówno z  Wójtem Czarnkowa, jak i ze Starostą  Powiatu.  Bez włączenia się kadry WTZ w tworzenie nowej spółdzielni nie miałaby ona racji bytu,  ponieważ to WTZ wybrał uczestników, którzy są gotowi do podjęcia pracy oraz uczestniczył w  poszukiwaniu liderki spółdzielni.  Została nią pani Magdalena Kościółek, która posiada  doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Nowo powstała spółdzielnia przez cały  czas będzie współpracować z Warsztatami, aby przyjmować nowe osoby na praktyki, a w dalszej  perspektywie do pracy.
Spółdzielnia Socjalna „Równe szanse” posiada jasno sprecyzowany kierunek działalności. Zajmować się będzie przede wszystkim produkcją ceramiki, na początku świnek skarbonek oraz ceramicznych żółwi. W pierwszym etapie funkcjonowania spółdzielnia będzie ściśle współpracować  z firmą Kępka Group, która specjalizuje się w produkcji ceramiki zarówno użytkowej, jak i budowlanej na rynek ogólnopolski oraz europejski. W ramach współpracy spółdzielnia będzie produkować wyroby ceramiczne na zamówienie firmy. Właśnie dlatego instalacja pieca ceramicznego (zaplanowana na drugą połowę lutego) jest teraz najważniejsza. Partnerstwo Spółdzielni z firmą Kępka Group jest świetnym przykładem innowacyjnego spojrzenia na współpracę przedsiębiorstw społecznych z przedsiębiorstwami tradycyjnymi w ramach założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 
W wyniku przeprowadzonych prób wśród uczestników WTZ podczas szkoleń zawodowych w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” oraz zgodnie z zaleceniami ekspertów z firmy Kępka Group w początkowej fazie pracy spółdzielnia skupi się na produktach ceramicznych powstających z form gipsowych opracowanych i opatentowanych przez zleceniodawcę. Według ekspertów ręczne wytwarzanie produktów może być na początku zbyt skomplikowane dla osób bez odpowiedniego doświadczenia. W pierwszym etapie uczestnicy Warsztatów będą przyjmowani na zasadzie praktyk w spółdzielni, co pozwoli przyszłym pracownikom na oswojenie się z nowym miejscem pracy oraz uchroni ich przed utratą miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Spółdzielnia socjalna poza 5 miejscami pracy dla uczestników WTZ w Gębicach stworzy dodatkowo 3 miejsca pracy dla osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie spółdzielnią, wykonywanie usług asystenta pracy oraz kierowanie pojazdami i obsługę pieca ceramicznego. Zakresem pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnościami przy produkcji ceramicznej będzie przede wszystkim formowanie i obróbka masy ceramicznej, przygotowanie produktów do wypalania biskwitowego, szkliwienie produktów ceramicznych oraz pakowanie gotowych wyrobów. Oprócz osób z niepełnosprawnością w spółdzielni na początku pracować również będzie liderka spółdzielni oraz asystentka pracy osoby niepełnosprawnej Pani Lucyna Fligiel, która posiada doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Trwa obecnie rekrutacja na stanowisko kierowcy pełniącego równocześnie funkcję osoby technicznej obsługującej piec ceramiczny.
 
W trakcie swojej działalności spółdzielnia będzie pozyskiwać środki z Powiatowego Urzędu Pracy, PFRON oraz z innych źródeł skierowanych do spółdzielni socjalnych. W większości przypadków celem pozyskania dotacji będzie zwiększenie zatrudnienia w spółdzielni. W przyszłości spółdzielnia planuje również uruchomić sklep internetowy, aby móc skuteczniej dotrzeć do swoich klientów oraz rozpocząć realizację usług związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacji zieleni.