"Aktywni" po WTZ - witamy nową spółdzielnię socjalną!

Piątka uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kole już wkrótce znajdzie zatrudnienie w nowo powołanej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni”.„Aktywni” właśnie uzyskali wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, będąc 111. spółdzielnią socjalną w Wielkopolsce. Spółdzielnia została założona przez prowadzące WTZ Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” oraz zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „MM” w projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o., służy tworzeniu partnerstw prywatno-społecznych i publiczno-społecznych mających na celu zapewnienie stabilnych miejsc pracy dla przygotowanych do zatrudnienia uczestników WTZ. Spółdzielnia w Kole będzie współpracować z międzynarodową firmą z branży przemysłowej, świadcząc usługi z zakresu składania opakowań i co-packingu. W planach ma ponadto uruchomienie gałęzi ogrodniczo-porządkowej i cateringowej. „Aktywni”, dzięki dobrze przygotowanemu biznes planowi, uzyskali dotacją inwestycyjną rzędu 90 tys. zł i wsparcie pomostowe wartości 45 tys. zł w projekcie „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Prezeską Spółdzielni została instruktorka terapii zajęciowej kolskiego WTZ, Monika Karkus-Kowalska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  
Uczestnicy WTZ w Kole podczas szkolenia zawodowego z zakresu przygotowywania cateringu w Projekcie "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"