Raporty z badań JST

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem "Potencjał środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ" zrealizowanym na zlecenie Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ".