Ekspertyzy z badań JST

Polecamy Państwa uwadze "Ekspertyzę z panelu ekspertów JST do opracowania modelu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej" zrealizowaną dla Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przez Coffey International Development na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"