Raporty z badań biznesu

Zapraszamy do zapoznania się z analizą PwC „Inkluzywne modele biznesowe na potrzeby tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ" (Warszawa, styczeń 2013) zleconą przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ".