Raporty z badań

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Raportu z badania aktywizacji osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu modeli zakładających tworzenie spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej", IBS ProResearch, Wrocław, listopad 2012 zleconego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ":

 

Zachęcamy również do zapoznania się z wcześniejszymi raportami z badań na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. Raport "Analiza działalnośći warszatów terapii zajęciowej w 2008", CBM Indicator dla PFRON, Warszawa, maj 2009

2. Raport PENTOR dla PFRON "Badania wpływu, kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Perspektywa osób z upośledzeniami umysłowymi", Warszawa 2009