Dobre praktyki

Dla chcącego nic trudnego - jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do prawdziwości tego hasła, powinien poznać bydgoską Spółdzielnię Socjalną „Kreatywni".


24 listopada 2009 r. grupa ośmiu osób niepełnosprawnych postanowiła zmierzyć się ze swoimi problemami na rynku pracy i sama dla siebie stworzyć miejsca zatrudnienia. Powołana Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni" była jedną z pierwszych spółdzielni w Polsce, którą założyły osoby niepełnosprawne. Były wśród nich ON ubiegające się bezskutecznie o miejsce w ZAZ. Kierunek działania był oczywisty – spółdzielcy od początku zakładali, że ma to być inicjatywa rozwojowa, dająca pracę i szansę na integrację kolejnym nowym osobom. Szczególnie tym najbardziej wykluczonym na rynku pracy – osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, ze szczególnymi schorzeniami, w tym epilepsją, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi. Pracująca od lat z osobami niepełnosprawnymi założycielka Spółdzielni, obecnie jej Prezeska, wiedziała bowiem o tym, co dla przeciętnego pracodawcy, patrzącego na daną osobę przez pryzmat jej niepełnosprawności, było niedostrzegalne – mianowicie o ogromnym zaangażowaniu osób niepełnosprawnych w wykonywane obowiązki, o radości z możliwości realizowania się w miejscu pracy, o pasji z jaką wdrażają się w powierzone im zadania, o licznych nieodkrytych dotąd indywidualnych potencjałach, które okazują się bezcenne dla przedsiębiorstwa.


Jak przyznają spółdzielcy, pierwszy rok działania przedsiębiorstwa nie był łatwy. Założono, iż w Spółdzielni będzie prowadzony punkt przedszkolny, jednakże zaistniałe przeszkody, związane z dostosowaniem bazy lokalowej do istniejących wymogów spowodowały, że działalność ta nie została podjęta. Spółdzielcy stanęli przed wyzwaniem przedefiniowania zakresu świadczonych usług. Postawili na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz sprzątanie. Zdobycie zaufania wśród klientów, przełamywanie stereotypów, wyrobienie sobie silnej marki – wszystko to procesy długofalowe, które można ewaluować dopiero po kilku latach działania. Nie było łatwo, ale się udało. Dziś „Kreatywni" są z takiej ewaluacji zadowoleni, a o ich sukcesie świadczą liczne zdobyte nagrody – w 2011 r. drugie miejsce w skali Europy w konkursie PEFONDES (europejskiej sieci organizacji zajmujących się ekonomią społeczną) dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby w wieku 18-30 lat, zdobycie nagrody SUPERLODOŁAMACZA 2012, nominacja do finału Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.


Spółdzielnia zatrudnia obecnie 56 pracowników, z których 49 to osoby niepełnosprawne (spośród nich 29 osób ze szczególnymi schorzeniami), w większości ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. „Kreatywni" podejmują ponadto współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej, których uczestnicy mają okazję podnieść kwalifikacje i rozwinąć swoje umiejętności podczas praktyk w Spółdzielni. We wrześniu 2012 r. Spółdzielnia uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. „Kreatywni" zatrudniają osoby z różnym poziomem wykształcenia (od podstawowego po studenta studiów doktoranckich), różnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami. Zakres świadczonych usług jest więc bardzo szeroki, dostosowany do możliwości i predyspozycji zatrudnionych pracowników oraz zapotrzebowania lokalnego rynku. Spółdzielnia świadczy następujące usługi: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, doradztwo prawne, usługi księgowo-kadrowe (świadczone przede wszystkim dla podmiotów ekonomii społecznej), usługi szkoleniowe, catering, organizacja imprez okolicznościowych, sprzątanie, pielęgnacja terenów zielonych. „Kreatywni" są cenionymi przez klientów ekspertami w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, pozyskiwania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie stanowisk pracy, rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń, opracowywania indywidualnych programów rehabilitacji, wydatkowania środków ZFRON w ZPChr.


Od maja 2012 r. Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni" wraz ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji prowadzi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej (KPCEE) w Bydgoszczy na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek" Sp. z o.o. Jest to miejsce bardzo dynamiczne, wymagające mobilnej kadry ze świeżymi pomysłami. „Kreatywni" podjęli to wyzwanie. W budynku KPCEE organizują szkolenia, imprezy okolicznościowe (mają na swoim koncie z powodzeniem zorganizowaną zabawę sylwestrową, w lutym 2013 organizują z kolei Bal Spółdzielcy, którego sponsorem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa- Kasa Wspólnota). W KPCEE są również organizowane m. in. zielone szkoły, kolonie i półkolonie, zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy i wykłady z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. KPCEE dysponuje także bazą noclegową dla 38 gości, dwiema salami szkoleniowymi (dla łącznej grupy około 100 osób). Możliwe jest także zorganizowanie ogniska (przystosowane miejsce, zadaszone wiaty) oraz aktywny wypoczynek (boisko do siatkówki i koszykówki, stół do billarda).

 

„Kreatywnych" od początku powstania pomysłu, począwszy od rejestracji, przez działania marketingowe i promocyjne, aż po pomoc w pozyskaniu sieci klientów, wspierał prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka" Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

 

KONTAKT:
Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni"
ul. Gdańska 42, 85-006 Bydgoszcz
tel. 52 582 64 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.kreatywni.com.pl