Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

W politykach rządowych Wielkiej Brytanii przyjęto założenie, że niepełnosprawność jest wywołana przez bariery społeczne. Bariery mogą występować w środowisku ( np. niedostosowane budynki i usługi), w stosunku ludzi (stereotypizacja, dyskryminacja i uprzedzenia) i w organizacjach (nieelastyczne podejście, polityka, praktyki i procedury). Ważne jest usuwanie tych barier wewnątrz społeczeństwa oraz redukowanie ich efektów.


Raport, poza przedstawieniem systemu edukacji i wsparcia na rynku pracy osób
z niepełnosprawnością intelektualną, podaje także przykłady programów wspierających opiekunów tych osób. Dowiadujemy się między innymi, że mają oni szansę na finansowanie prac domowych, urlopów wypoczynkowych czy pomoc w powrocie na rynek pracy.

Uwagę czytelnika może przyciągnąć część poświęcona narzędziom zachęcającym samorządy i firmy komercyjne do wspierania procesu integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Raport daje też możliwość przyjrzenia się systemowi finansowania i konkretnym modelom wsparcia istniejącymi w brytyjskim systemie. Inspiracje do konkretnych działań można czerpać z opisu dobrych praktyk, wśród których znalazły się między innymi spółdzielnia uprawy pieczarek i wpierająca osoby z problemami zdrowia psychicznego firma charytatywna Making Spcae, która zaczynała od programu sieci sklepów z odzieżą używaną, a dziś zajmuje się wieloma innymi obszarami rynku.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem PwC „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przegląd głównych rozwiązań systemowych w Wielkiej Brytanii. Case study" (Warszawa, styczeń 2013) zrealizowanym dla Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ".

Polecamy Państwa uwadze również ekspertyzę Franka Millsoppa „Innowacyjny Model spółdzielni socjalnej jako kolejny krok po Warsztatach Terapii Zajęciowej" (Londyn, sierpień 2012) wykonaną na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ".