Jak to wygląda w Niemczech?

W raporcie znajdziemy między innymi informacje o centrach szkolenia zawodowego, które skierowane są do młodych ludzi z niepełnosprawnością. Ich infrastruktura edukacyjna obejmuje szkoły, internaty, miejsca kształcenia zawodowego i umożliwiające aktywności w czasie wolnym. Ciekawym przykładem tego typu wsparcia osób z niepełnosprawnością jest projekt Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken (VAMB). Polega on na szkoleniu kompetencji z zakresu handlu, gastronomii, logistyki, ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ekonomii m.in w Galerii Kaufhof, Real, Metro Cash&Carry i Media Markt.

Z kolei opisywanie w raporcie projekty integracyjne to przedsiębiorstwa mające wśród pracowników od 25% do 50% osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Głównym celem usług integracyjnych jest wsparcie większego stopnia przechodzenia osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. W szczególności działania dotyczą osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z takich przedsiębiorstw jest AfB gemeinnützige GmbH. Zatrudnia ono 160 osób w 10 lokalizacjach w Europie. Współpracuje z przedsiębiorstwami, które oddają mu niepotrzebny sprzęt komputerowy, a AfB go odbiera, inwentaryzuje, czyści dane firmowe, testuje i sprzedaje lub poddaje recyclingowi. Prowadzi także własne projekty społeczne.

Innym ciekawym przykładem mechanizmu wspierającego osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy jest inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowana do pracodawców Job – Jobs ohne Barrieren, która ma na celu zwiększenie gotowości do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i zwiększenie ich zatrudnia w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zachęcamy do poczytania o niemieckim systemie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością i przykładach dobrych praktyk:

Raport PwC „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przegląd głównych rozwiązań systemowych w Niemczech. Case study" (Warszawa, styczeń 2013) zrealizowany dla Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na potrzeby projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ".