Historia kołem się toczy. Spółdzielnia Socjalna Aktywni

Podręcznik Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ już obroniony. Zanim ukaże się elektroniczna wersja publikacji, zapraszamy do lektury fragmentów poświęconych poszczególnym spółdzielniom socjalnym. Dzisiaj rozdział poświęcony Spółdzielni Socjalnej Aktywni. 
 
 

Historia Spółdzielni Socjalnej Aktywni pokazuje, że wytrwałość i determinacja są w stanie przełamać każdy impas. Utworzenie spółdzielni dedykowanej przygotowanym do pracy uczestnikom WTZ  zajęło Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej” wiele lat.

Stowarzyszenie od długiego czasu poszukiwało pomysłu na działalność gospodarczą dla przyszłej spółdzielni. Początkowo był to pomysł zajęcia się wyrobami rękodzielniczymi, na szerszą niż w WTZ skalę, równolegle toczyły się rozmowy z Miastem Koło dotyczące możliwości pozyskania zleceń od samorządu dla spółdzielni, ale nie udało się wypracować rozwiązań zadowalających obie strony.

***

Jednak przełomem w poszukiwaniach okazały się  dopiero rozmowy prowadzone z firmą Saint-Gobain Abrasives Polska Sp. z.o.o., produkującą w Kole materiały ścierne, zainteresowaną wsparciem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej w lokalnym Warsztacie Terapii Zajęciowej. Firma brała pod uwagę możliwość zlecenia Spółdzielni usługi składania opakowań na potrzeby swoich procesów produkcyjnych. Obie strony miały wiele obaw związanych ze współpracą. Spółdzielnię przerażały wysokie wymagania i procedury dotyczące produkcji, norm BHP i standardów technicznych, których przestrzega Saint-Gobain Abrasives Polska Sp. z o.o. Firma z kolei zastanawiała się, jak w praktyce może wyglądać współpraca z uczestnikami WTZ, nie miała bowiem doświadczeń w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla pracowników firmy zorganizowano dedykowane wizyty studyjne, jej przedstawicielka wzięła również udział w międzynarodowych Warsztatach Wymiany Doświadczeń w Szwecji, podczas których mogła zaobserwować jak działają podobne partnerstwa międzysektorowe. Wszystko po to, by przełamać obawy i rozpocząć dyskusję nad rozwiązaniami umożliwiającymi rozpoczęcie współpracy biznesowej  z powstającą spółdzielnią socjalną. Ogromna motywacja podopiecznych WTZ do podjęcia pracy przekonała przedsiębiorstwo do przetestowania podwykonawstwa przyszłej spółdzielni w zakresie składania opakowań i pakowania dużych partii papieru ściernego. Firma przeszkoliła pracowników Spółdzielni w zakresie czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. Oddelegowała kilku pracowników firmy do wdrożenia spółdzielców w szczegóły techniczne dotyczące standardów pracy. W przypadku wdrażania do nowych lub bardziej złożonych zadań pracownicy Spółdzielni uczą się w układzie 1:1  - jeden pracownik Saint-Gobain wdraża jednego pracownika Aktywnych.

***

21 lutego 2014 r. Spółdzielnia Socjalna Aktywni uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.  Prezesem Spółdzielni została Monika Karkus-Kowalska, która wcześniej pełniła funkcję instruktorki terapii zajęciowej w WTZ w Kole. Aktywni zdobyli środki na sprzęt i meble niezbędne do realizacji zleceń dzięki dotacji inwestycyjnej z Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. 12 maja Spółdzielnia rozpoczęła realizację swojego pierwszego zlecenia dla Saint-Gobain Abrasives Polska Sp. z o.o., dając pracę 5 osobom zrekrutowanym z WTZ w Kole. Saint Gobain udostępniło Spółdzielni pomieszczenia do prowadzenia działalności na terenie swojego zakładu. Firma włożyła dużo wysiłku w dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla spełnienia wymogów BHP wprowadziła w pomieszczeniach system infografik. Wzajemne zaufanie rosło i wkrótce umowa między firmami zaczęła również obejmować pielęgnację terenów zielonych na terenie zakładu Saint-Gobain zleconą Spółdzielni. Trwają obecnie rozmowy dotyczące możliwości realizacji przez Aktywnych usług porządkowych i usług pielęgnacji zieleni na terenie innych kolskich firm, w których Saint-Gobain wspiera Spółdzielnię. Ich pomyślne zakończenie stworzy możliwość zatrudnienia kolejnych uczestników WTZ, czekających na możliwość podjęcia pracy.

***

21 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Spółdzielni. Przedstawiciele wszystkich podmiotów, które przyczyniły się do powstania przedsiębiorstwa, mieli okazję poznać jego kadrę w pełnym składzie. W uroczystości brali też udział uczestnicy WTZ w Kole, którzy są przygotowywani do pracy w Spółdzielni w przyszłości. Dyrektor Personalny Piotr Mikołajczyk podkreślił, że firma wiele zyskuje dzięki różnorodności, którą wnosi współpraca ze Spółdzielnią - dzięki współpracy ze Spółdzielnią firma zyskuje nie tylko na budowaniu relacji zewnętrznych ze społecznością lokalną, ale też zyskuje wiele wewnętrznie w oczach swoich pracowników, ceniących sobie pracę w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym. Dyrekcja Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o. zadeklarowała chęć rozszerzenia skali przedsięwzięcia. Wszystkie te plany stwarzają szansę na utworzenie kolejnych miejsc pracy dla uczestników WTZ w Kole. 

nagroda

 

Życie dopisało już ciąg dalszy tej historii. Zgłoszone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych partnerstwo Spółdzielni Socjalnej Aktywni i Firmy Saint-Gobain Abrasives zostało wyróżnione w konkursie na Najlepsze Partnerstwo Roku 2014. Gratulujemy!

www.aktywni.spoldzielnie.org