Wspólny sukces. Wielki sukces

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Dzisiaj kolejny fragment - poświęcony Spółdzielni Socjalnej Wspólny sukces. Zapraszamy do lektury! 
 
Wspólny sukces. Wielki sukces
 
Wspólny sukces jest naprawdę wspólny. Ta samorządowa spółdzielnia socjalna to rezultat wzorowej współpracy JST,  organizacji pozarządowych i biznesu. Wspólny sukces powstał w celu wspierania JST w realizacji ich ustawowych obowiązków w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Założyły ją 27 grudnia 2013 r. Gmina Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki, przy wsparciu Miasta Wągrowiec i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. Stowarzyszenie prowadzi w powiecie wągrowieckim kilka WTZ i ŚDS. Jego liderka, Irena Wojewódzka-Kucz, od początku była mentorką grupy inicjatywnej, firmowała przedsięwzięcie swoim autorytetem radnej powiatowej i lokalnej działaczki społecznej, udzielała również wsparcia merytorycznego. Zainspirowała do działania Kierowniczkę WTZ w Wągrowcu, Emilię Walewską-Szyjkę, oraz instruktorkę terapii zajęciowej z WTZ, Ewę Roman, która została Prezeską utworzonej wspólnymi siłami Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. Obie te osoby okazały się kluczowe w realizacji przedsięwzięcia.  Pierwsza z nich zbudowała silne, funkcjonalne partnerstwo między WTZ i Spółdzielnią, zapewniła Spółdzielni przychylność otoczenia i dobre nastawienie rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych do przedsięwzięcia. Druga z kolei wniosła doświadczenie biznesowe, przedsiębiorczość i otwartość na nowe wyzwania. Spółdzielnia jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o efektywność zatrudnieniową – zatrudnia w tej chwili 26 osób, w tym 6 uczestników WTZ (dodatkowo 2 przygotowuje się do pracy na praktykach w Spółdzielni) i 14 osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. 
 
wspolny
 
 „ta ulotka to za mało, żeby opowiedzieć o wszystkim, czym się zajmujemy”
 
 
Wspólny sukces jest naprawdę wielki.  Portfel usług realizowanych przez Spółdzielnię jest imponujący. Znajdują się w nim usługi konfekcjonowania, usługi turystyczne, gastronomiczne, prace porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych. Spółdzielnia promuje się w społeczności lokalnej pakietem ulotek, które sprawiają wrażenie, jakby litery na nich się znajdujące próbowały się rozpychać, żeby znaleźć dla siebie miejsce – tworzą napis, który głosi: „Ta ulotka to za mało, żeby opowiedzieć o wszystkim, czym się zajmujemy”. Jest tak rzeczywiście – oferta Spółdzielni obejmuje bowiem nie tylko usługi sprzątające, ogrodnicze, transportowe, remontowe i budowlane dla osób prywatnych, ale również szereg usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw prywatnych. Dla Gminy Wągrowiec Spółdzielnia realizuje usługi komunalne polegające na dbaniu o zieleń na terenach rekreacyjno-sportowych Gminy, sprzątaniu i konserwacji i remontach dróg gminnych, sprzątaniu wokół jezior i innych obszarów turystycznych na terenie Gminy. Spółdzielnia prowadzi ponadto parking nad jeziorem. W sezonie letnim uruchomiła dwa punkty gastronomiczne nad jeziorem w Kamienicy  i Kobylcu, w których plażowiczom oferowane są zimne napoje, przekąski, ciepłe posiłki z grilla i fast-foody. Hitem jest autorski produkt Spółdzielni – „Zakręcony Ziemniak”. Ponieważ punkty są mobilne pozasezonowo Spółdzielnia wykorzystuje je do uczestnictwa w różnego typu imprezach okolicznościowych. Z dużym sukcesem zadebiutowała podczas poznańskich Juwenaliów 2014 – masowej imprezy dedykowanej studentom. Również Powiat Wągrowiecki jest zadowolony z usług Spółdzielni i deklaruje dalszą współpracę. Spółdzielnia Socjalna zajmuje się pracami z zakresu sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych na zlecenie Powiatu. Dla Miasta Wągrowiec Spółdzielnia realizuje usługę opieki nad zielenią miejską, placami zabaw oraz okolicznymi lasami. W sezonie zimowym Spółdzielnia będzie zajmować się odśnieżaniem. 
 
Wspólne cele. Współpraca z firmą El-Cab
 
 
Spółdzielnia ma ponadto w swojej ofercie usługi dla biznesu. Na zlecenie swojego partnera biznesowego – firmy El-Cab zajmującej się produkcją wiązek elektrycznych – Spółdzielnia realizuje stałe zlecenie cięcia konektorów do produkcji kabli. Zlecenie daje Spółdzielni środki na utrzymanie 3 miejsc pracy dla byłych uczestniczek WTZ w Wągrowcu, specjalizujących się w usługach dla El-Cab. Firma jest bardzo zadowolona z jakości pracy wykonywanej przez Spółdzielnię. Przygotowuje się do outsourcingu do Spółdzielni kolejnych, tym razem bardziej złożonych, czynności związanych z przygotowywaniem półproduktów do produkcji wiązek elektrycznych (cięcia i montażu bardziej skomplikowanych elementów instalacji elektrycznych). Współpraca ta jest bardzo pozytywnym przykładem partnerstwa, na którym zyskują obie strony. Firma długo zabiegała o zaufanego, solidnego  podwykonawcę, którym okazała się być Spółdzielnia Socjalna. Wspólny Sukces z kolei może liczyć na wszelkie wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony firmy. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia El-Cab umożliwił pracownikom Spółdzielni odbycie szkolenia w swoim zakładzie, na co dzień jest też nieocenionym doradcą przy realizacji zadań. El-Cab pomaga Spółdzielni w dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb i możliwości jej pracowników, wdrażając najwyższe standardy BHP. Firma zapewnia też transport wyprodukowanych przez Spółdzielnię elementów.
wspolny2a

Cennym wsparciem dla Spółdzielnia jest też, widoczne od samego początku, zaangażowanie jej członków założycieli. Gmina Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki wyposażyły Spółdzielnię łącznie w 100 tys. zł wkładu członkowskiego, który mogła przeznaczyć na inwestycje. Dzięki powiatowi możliwe stało się ponadto zatrudnienie na pełen etat 2 asystentów pracy osób niepełnosprawnych, przyjęcie dodatkowych, opłacanego stażysty z WTZ oraz dofinansowanie zatrudnienia 6 innych stażystów z niepełnosprawnością. Działania te, podobnie jak bezpłatne szkolenia z BHP, badania lekarskie i odzież robocza, zostały sfinansowane z PUP oraz z projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PO KL 7.1.2). Gmina z kolei zaangażowała się w stworzenie spółdzielni przestrzeni do działania poprzez użyczenie jej bezpłatnie 50-metrowego lokalu z zasobów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Lokal to przestrzeń biurowa i pomieszczenie do realizacji zlecenia dla El-Cab. Spółdzielnia może też bezpłatnie korzystać z pomieszczeń magazynowych. Miasto Wągrowiec deklaruje z kolei udostępnienie lokalu pod planowaną przez Spółdzielnię wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Gmina ma ponadto w planach uruchomienie programu rewitalizacji dworców kolejowych, którego elementem ma być zaangażowanie Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. Cennym doświadczeniem pozwalającym zorganizować działania partnerstwa między Spółdzielnią i samorządami były międzynarodowe Warsztaty Wymiany Doświadczeń w Szwecji i Wielkiej Brytanii, w których wzięli udział samorządowcy wspierający Wspólny Sukces. Poznali na nich dobre praktyki współpracy międzysektorowej, które częściowo wdrożyli w swoich społecznościach lokalnych.