Mocny płomień, gorące serca: Spółdzielnia Socjalna Serce

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Dzisiaj kolejny fragment - poświęcony Spółdzielni Socjalnej Serce. Zapraszamy do lektury!

Mocny płomień

Spółdzielnia Socjalna  Serce  powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach w poszukiwanie możliwości zatrudnienia przygotowanych do pracy uczestników WTZ. Spółdzielnia jest efektem partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” i Stowarzyszenie „Wioska”. Spółdzielnia z Rakoniewic postawiła przede wszystkim na produkt, który jest już lokalnie znany jako wyrób WTZ – podpałki do pieców, kominków i grilla. Uczestnicy WTZ, którzy zostali zatrudnieni w Spółdzielni znali już doskonale cały proces produkcyjny, począwszy od wstępnej obróbki drewna, poprzez cięcie, rozdrabnianie i parafinowanie, aż po tworzenie wiązek i pakowanie. To, co wytwarzał dotąd WTZ jest teraz produkowane na zdecydowanie większą skalę. Spółdzielnia zakupiła maszyny do produkcji podpałek, a w przyszłości chcieliby swój produkt opatentować. Byli uczestnicy WTZ w Rakoniewicach nie tylko pracują przy produkcji, ale też w przyszłości będą zajmować się sprzedażą bezpośrednią i internetową. Pracy jest sporo – produktem Spółdzielni Socjalnej „Serce” już teraz zainteresowane są hurtownie, stacje benzynowe i sieci sklepów. Pyta o nią lokalnie wielu klientów detalicznych, więc spółdzielnia zamierza również posiłkować się siecią sprzedawców bezpośrednich. 

mocny plomien

Obecnie w przedsiębiorstwie pracuje 6 osób, z czego 5 osób to byli uczestnicy WTZ. Dodatkowym wsparciem jest system staży realizowany w Spółdzielni, Stowarzyszeniu i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zadania Spółdzielni i związane z jej prowadzeniem obowiązki w WTZ i Stowarzyszeniu przejęli stażyści, którzy w decydujący sposób podnieśli efektywność Spółdzielni w zakresie realizacji zadań zleconych i produkcji. W inicjatywie opracowany został bardzo dobrze proces motywacji uczestników WTZ i rekrutacji do Spółdzielni Socjalnej, który powoduje, że w przedsiębiorstwie pracują tylko osoby odpowiednio zmotywowane. Na przykładzie Spółdzielni z Rakoniewic można wskazać jak bardzo ważne jest wsparcie terapeutów i opiekunów z WTZ w pracach Spółdzielni, to dzięki nim po stronie uczestników WTZ następuje praktyczny rozwój umiejętności zawodowych i rehabilitacja zawodowa.

Gorące serca…

Portfel usług świadczonych przez Spółdzielnię to nie tylko produkcja podpałki, ale również usługi porządkowe, opieka nad terenami zielonymi,  pomoc w przygotowywaniu imprez plenerowych oraz czyszczenie sprzętu i maszyn w parku zabaw „Kraina Zabaw  Bogilu”, prowadzonego przez  firmę Bogdan Schulz  Sp. z o.o. Wioska. Firma jest stałym partnerem Spółdzielni, która może z jej strony liczyć nie tylko na zlecenia, ale także wsparcie biznesowe, merytoryczne i techniczne. Usługi pielęgnacji terenów zielonych były już wcześniej realizowane przez WTZ, dzięki czemu Spółdzielnia zyskała wyszkolonych w tej dziedzinie pracowników. Ta gałąź przedsiębiorczości na chwilę obecną z powodzeniem funkcjonuje w WTZ podobnie jak dystrybucja i sprzedaż podpałek, która odbywa się na wszystkich wydarzeniach organizowanych przez WTZ, na spotkaniach Stowarzyszenia i przez partnerów WTZ, których trzon stanowią firmy i zakłady rodzin uczestników. Na przykładzie przedsięwzięcia z Rakoniewic widać dokładnie jak istotna we wdrażaniu modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ jest rola kapitału społecznego będącego w posiadaniu WTZ.
 
W przyszłości Spółdzielnia myśli o uruchomieniu zakładu pralniczego (z ewentualnym  pogotowiem krawieckim), który będzie odpowiedzią na niszę rynkową w regionie. Spółdzielnia przeprowadziła już szczegółowe rozpoznanie rynkowe w tym obszarze. Przedsiębiorstwo zajmuje się także uprawą truskawek z wykorzystaniem terenów przy siedzibie Stowarzyszenia „Serce”. Ważną gałęzią działalności Spółdzielni jest też realizowana dla WTZ w Rakoniewicach usługa dowozu uczestników do WTZ.
 
serce

Siłą i energią podmiotu są osoby ze szczebli zarządczych NGO i WTZ. Motorem przedsięwzięcia jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Serce” Mirosława Sworowska, która zaangażowała do projektu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wioska Izabellę Schulz. Nad współpracą z WTZ  czuwa doświadczona i bardzo skrupulatna Katarzyna Krysmann, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Skład liderów uzupełniają: Karolina Bartkowiak – Glinka, opiekun w WTZ oraz Ewa Kartus - liderka Spółdzielni, która w 100% spełnia się w tej funkcji oraz Dariusz Nolka – członek władz statutowych Stowarzyszenia „Serce”. Spółdzielnia zdobyła zaufanie władz samorządowych i kontynuuje swoje starania w tym zakresie. Otrzymała w postaci użyczenia od Urzędu Miejskiego Gminy w Rakoniewicach pomieszczenia pod swoją siedzibę. Teraz  stara się również o środki będące w dyspozycji PUP w Grodzisku Wlkp., na zwrot kosztów zatrudniania asystenta pracy osoby niepełnosprawnej. Przychylność władz samorządowych objawia się także faktem zaangażowania sołtysa wsi Wioska, który jest jednocześnie właścicielem firmy Bogdan Schulz Sp. z o. o. z Wioski, Prezesem Stowarzyszenia WIOSKA oraz właścicielem Krainy Zabaw –Bogilu. Zaangażowanie Sołtysa Wioski jest też dobrym przykładem owocnej współpracy spółdzielni socjalnej przy WTZ z lokalnym biznesem. 


www.spoldzielniaserce.pl