Zielono im: Spółdzielnia Socjalna K.O.S.S.

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Dzisiaj kolejny fragment - poświęcony Spółdzielni Socjalnej K.O.S.S. Zapraszamy do lektury!

 

 

 Zielono im: Spółdzielnia Socjalna K.O.S.S.

Spółdzielnia socjalna powstała na początku lutego 2014 r. Została powołana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” prowadzące WTZ w Kościanie oraz przez Stowarzyszenie „Dodajmy życia do lat”. Prezeskami Spółdzielni zostały Pani Janina Szumińska i Pani Magdalena Czeczott – Maćkowiak, które posiadają ogromne doświadczenie przy współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz osobami zależnymi. Obecnie w KOSSie pracuje pięć osób niepełnosprawnych intelektualnie, które wcześniej były uczestnikami WTZ, jedna osoba niepełnosprawna ruchowo oraz dwie osoby pełnosprawne (prezeski Spółdzielni). W związku z pozyskaniem nowych zleceń w najbliższym czasie planowane jest dodatkowe zatrudnienie kolejnych 4-5 pracowników. Tym samym KOSS stanie się pracodawcą dla co najmniej 12 osób.

 

Pomysł na zieleń

Grupa inicjatywna z Kościana długo zastanawiała się nad wyborem odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej, która pozwoliłaby na utrzymanie się przedsiębiorstwa na lokalnym rynku. W tym celu odbyła się nawet sesja dialogowa, zorganizowana przez grupę inicjatywną Spółdzielni oraz WTZ w Kościanie, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych samorządów, przedsiębiorcy oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości z Kościana. W czasie ożywionej burzy mózgów padło wtedy wiele propozycji.  Jednakże zarząd przyszłej Spółdzielni po analizie rynku lokalnego zdecydował się na działalność związaną z opieką nad terenami zielonymi i usługami sprzątającymi oraz na rozpoczęcie współpracy z holenderską firmą 2Handle, działającą na polskim rynku, zajmującą się produkcją małych konstrukcji stalowych m.in. wyposażenia hal sportowych, elementów konstrukcji gimnastycznych (wykorzystywanych np. podczas igrzysk olimpijskich). Współpraca obejmuje naklejanie naklejek i części zabezpieczających na sprzęt sportowy.

 

Zieloni? W żadnym wypadku!

Podczas tworzenia Spółdzielni przyszli pracownicy przeszli szkolenia z zakresu obsługi terenów zielonych, które pozwoliło na zdobycie wiedzy z zakresu przyszłej działalności i przekonanie się, jak wygląda profesjonalna opieka nad terenami zielonymi. Istotną rzeczą, która pomogła w funkcjonowaniu KOSSa było odwiedzenie Spółdzielni Socjalnej Tamaryszek, która świadczy tego typu usługi na terenie Poznania. Pozwoliło to na ugruntowanie wiedzy oraz podpatrzenie know-how praktyków. Na początku funkcjonowania Spółdzielni przy pracach związanych ze sprzątaniem i opieką nad terenami zielonymi członkinie zarządu musiały poświęcać trochę czasu na szkolenie nowych pracowników, jednak po ich wdrożeniu w obowiązki ingerencja zarządu w ich pracę jest coraz mniejsza.

 koss2

W zakresie pielęgnacji terenów zielonych Spółdzielnia zdobyła zlecenia m.in. od Gminy Kościan, które polegała na sprzątaniu i uporządkowaniu zieleni na terenach parków i placów zabaw należących do Gminy, uporządkowaniu przystanków PKS i przystanków rowerowych. Natomiast na zlecenie Miasta Kościana Spółdzielnia zajmie się sprzątaniem parku miejskiego. Ważnym zleceniem, któremu pracownicy przedsiębiorstwa poświęcają obecnie najwięcej czasu jest zlecenie realizowane od marca do listopada dla Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W zakres prac wchodzi pielęgnacja terenów zielonych (m.in. zamiatanie chodników, likwidacja chwastów i grabienie liści) na terenie dwóch kościańskich osiedli: na osiedlu Konstytucji 3 Maja i Jagiellońskim. Pozytywne opinie i widoczne zmiany na terenie osiedli stały się najlepszą rekomendacją dla Spółdzielni Socjalnej (…). Spółdzielnia Socjalna nie chce na tym poprzestać i stara się zdobywać nowe zlecenia.

 

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, dzięki uprzejmości Miasta Kościan, korzysta z pomieszczeń, które wynajmuje w budynku po byłej Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zostały one wynajęte za symboliczną opłatę. Pomieszczenia są nieduże, ale dzięki drobnemu remontowi przeprowadzonemu przez Spółdzielców stały się bardzo przytulne. Spółdzielnia podczas prac na terenie kościańskich osiedli wykorzystuje również pomieszczenia należące do Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przy tworzeniu spółdzielni istotną kwestią było nawiązanie współpracy z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Rodzice/opiekunowie uczestników WTZ byli od początku nastawieni pozytywnie do realizacji przedsięwzięcia. Pojawiające się wątpliwości dotyczące funkcjonowania spółdzielni ostatecznie rozwiało seminarium przeprowadzone przez Zofię Ziembę, Prezes Spółdzielni Socjalnej Kreatywni z Bydgoszczy, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby niepełnosprawne i dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Spotkanie to bardzo wzmocniło przekonanie rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych o dobrze obranym kierunku, jakim jest praca w KOSS.  Nie bez znaczenia była też wysoka motywacja uczestników WTZ do podjęcia pracy. Zarówno byli uczestnicy WTZ, jak i ich rodzice/opiekunowie są zadowoleni z funkcjonowania Spółdzielni. Obecni pracownicy KOSS deklarują, że nie wyobrażają sobie powrotu do Warsztatów, czują się bowiem świetnie w swoich nowych zawodowych rolach.

 koss3

Skąd zielone? środki na działalność?

Spółdzielnia Socjalna poza utrzymaniem się z bieżących zleceń, korzysta również z możliwości refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON, zwrotu kosztów wynagrodzenia asystenta pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, z drobnego wkładu finansowego na założenie spółdzielni socjalnej od stowarzyszeń tworzących „KOSS”. Spółdzielnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, dzięki czemu wykorzystuje możliwości finansowania prowadzenia księgowości oraz działań marketingowych z projektu.  Startuje w przetargach i rozszerza pakiet usług dedykowanych JST i klientom prywatnym. WTZ w Kościanie cały czas współpracuje ze Spółdzielnią poprzez wysyłanie swoich podopiecznych na praktyki. Warto też wspomnieć, że Spółdzielnia Socjalna KOSS zajmuje się nie tylko działalnością gospodarczą. Chętnie angażuje się także w akcje charytatywne i różnego rodzaju zbiórki organizowane dla społeczności lokalnej.