Po pierwsze: Równe Szanse

Trwają prace nad produktem finalnym projektu Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Specjalnie dla Was publikujemy fragmenty podręcznika poświęcone poszczególnym spółdzielniom socjalnym powstałym w ramach projektu. Po pierwsze: Równe Szanse.

Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse z siedzibą w Gajewie to wspólny sukces dwóch założycieli Spółdzielni: Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” z Trzcianki oraz Gminy Wiejskiej Czarnków. Spółdzielnia jest przykładem przedsiębiorstwa produkcyjnego i zajmuje się produkcją ceramiki. Członkowie założyciele Spółdzielni byli zaangażowani na każdym etapie tworzenia przedsiębiorstwa, ale również i teraz wspierają przedsięwzięcie. Od początku w proces powstawania przedsiębiorstwa zaangażowani byli aktywnie również pracownicy WTZ w Gębicach wraz z kierowniczką WTZ Jolantą Grzech, będącą ambasadorką przedsięwzięcia w społeczności lokalnej. WTZ wspierał grupę inicjatywną Spółdzielni na etapie rekrutacji uczestników WTZ przygotowanych do pracy w Spółdzielni, procesu przygotowania wybranych osób do pracy w branży ceramicznej, na etapie budowania partnerstwa z JST, rozmów i negocjacji z rodzinami uczestników WTZ. Kadra WTZ w Gębicach nadal współpracuje ze Spółdzielnią, wspierając ją, m.in. poprzez wyszukiwanie wzorów dekoracyjnych dla produktów ceramicznych. 

Zespół

Symboliczne przecięcie wstęgi na otwarcie Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse odbyło się 24.03.2014 r. w Gajewie, chociaż Spółdzielnia została powołana do życia już pod koniec 2013 r. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia pięć osób niepełnosprawnych, którzy są byłymi uczestnikami Warsztatów, jedną osobę na stażu oraz trzy osoby pełnosprawne (liderka, asystentka pracy osób niepełnosprawnych oraz pracownik techniczny). Liderką Spółdzielni została Magdalena Kościółek, osoba z dużym doświadczeniem biznesowym, która szybko wdrożyła się w tajniki branży ceramicznej. Wyzwaniem pozostało więc tylko wypracowanie takich zasad współpracy zespołowej, które będą się sprawdzać w odniesieniu do specyfiki pracy w Spółdzielni. Cennym wsparciem była pomoc ze strony partnera biznesowego Spółdzielni – firmy Kepka Group, będącej jednym z liderów rynku ceramicznego w Polsce, która udzieliła pracownikom Spółdzielni niezbędnego wsparcia merytorycznego i technicznego, przeprowadziła szkolenia i pokazała jak stawiać pierwsze kroki w branży. 

Ważnym aspektem przy produkcji wyrobów ceramicznych jest odpowiedni sprzęt, ale również dobrze przeszkolona kadra. Dlatego tak istotne było, aby przyszli pracownicy zdobyli praktykę w nowej dziedzinie w miejscu, gdzie ceramika produkowana jest na co dzień. Przy tego typu produkcji ważna jest dokładność, a w tym zakresie osoby zatrudnione w spółdzielni okazały się odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu. W przypadku spółdzielni socjalnych produkcyjnych należy zwrócić uwagę, czy osoby niepełnosprawne wykonywały podobne czynności w ramach rehabilitacji podczas zajęć w WTZ. Co ważne osoby wybrane przez kadrę WTZ w Gębicach do pracy, okazały się bardzo zmotywowane, chętne do nauki, a przede wszystkim żadna z osób nie wyobraża sobie powrotu do WTZ.

6 zm

Pomysł stworzenia pracowni ceramicznej przy Warsztacie był jednym z marzeń kierowniczki WTZ w Gębicach. W pewnym sensie marzenie się spełniło, ponieważ powstało przedsiębiorstwo, którego główną gałęzią jest produkcja wyrobów ceramicznych. W asortymencie spółdzielni znajdują się m.in.: świnki skarbonki – kilka rodzajów, słonie skarbonki, świeczniki dekoracyjne, aniołki, renifery i ptaszki dekoracyjne. W przyszłości Spółdzielnia chciałaby poszerzyć swój asortyment o kolejne produkty ceramiki użytkowej. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Równymi Szansami a WTZ, Warsztat wysyła swoich podopiecznych na praktyki do Spółdzielni Socjalnej, gdzie mogą oni kontynuować rehabilitację społeczną i zawodową oraz zdobywać doświadczenie w branży, która do tej pory nie była praktykowana przez WTZ. Spółdzielnia zyskuje z kolei cenną pomoc przy produkcji swoich wyrobów, co jest szczególnie istotne w gorących okresach. 

Codzienność

Pozyskana wiedza już procentuje - Spółdzielnia skutecznie pozyskuje nowych klientów na swoje wyroby, np. Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej czy lokalne przedszkola. Swoje wyroby sprzedaje jednocześnie klientom indywidualnym poprzez różnego rodzaju dystrybutorów (stragany, kwiaciarnie czarnkowskie) lub podczas udziału w imprezach targowych. W przyszłości marzy im się własny sklep internetowy, który pozwoli w większym stopniu dotrzeć do indywidualnego klienta. Jest to kolejny planowany krok w rozwoju Spółdzielni.
30 zm
 
Spółdzielnia Socjalna Równe Szanse swoją siedzibę ma w Gajewie, w miejscu gdzie kiedyś była szkoła podstawowa. Budynek został użyczony Spółdzielni przez Gminę Czarnków – jednego z członków założycieli Spółdzielni. Na potrzeby produkcji ceramiki i biur został zaadoptowany parter budynku. W przyszłości to Spółdzielnia będzie inwestować w budynek, w planach ma m.in. wymianę okien. Spółdzielnia jest w tym momencie jedynym podmiotem wykorzystującym byłe szkolne pomieszczenia, dzięki czemu budynek jest zadbany i nie niszczeje z powodu braku ogrzewania, opieki, drobnych napraw. Spółdzielnia finansuje swoje koszty ze sprzedaży produktów, korzysta również z refundacji na zatrudnienie osób niepełnosprawnych z PFRON, refundacji zatrudnienia opiekuna pracy osób niepełnosprawnych ze środków będących w dyspozycji PUP oraz z dofinansowania na zatrudnienie trenera osób niepełnosprawnych z projektu systemowego (projekt systemowy POLK 7.1.2), którego beneficjatem jest PCPR w Trzciance. W ramach tego samego projektu PCPR pokrył koszty badań lekarskich i szkoleń BHP dla pracowników.