Nasze innowacyjne rozwiązania promowane wśród pracowników socjalnych

Dwumiesięcznik „Praca Socjalna", wydawany przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, promuje na swoich łamach rozwiązania wnoszące wartość w postaci efektywnej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów społecznych. W czerwcowym numerze ukazał się artykuł upowszechniający rezultaty jednego z naszych projektów, poświęconego tworzeniu spółdzielni socjalnych, w których miejsca pracy znajdują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Artykuł Malwiny Pokrywki pt. „Model spółdzielni socjalnych dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej jako nowe narzędzie pracy socjalnej" jest poświęcony roli modelu opracowanego i wdrożonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w rozwiązywaniu problemów socjalnych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich różnych wymiarach.


Numer wkrótce będzie dostępny online na stronie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, można go również zamówić w księgarni internetowej Instytutu.