Aktywni - ta nazwa zobowiązuje

Historia Spółdzielni Socjalnej Aktywni pokazuje, że wytrwałość i determinacja są w stanie przełamać każdy impas. Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” po latach dopięło swego – utworzyło spółdzielnię socjalną, w której znalazły się miejsca pracy dla uczestników prowadzonego przez stowarzyszenie warsztatu terapii zajęciowej.

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych już od jakiegoś czasu poszukiwało pomysłu na działalność gospodarczą spółdzielni socjalnej dedykowanej przygotowanym do pracy uczestnikom WTZ. Początkowo był to pomysł zajęcia się wyrobami rękodzielniczymi, na szerszą niż w WTZ skalę, ale analiza rynku pokazała wiele ryzyk, którym mogłaby nie podołać początkująca spółdzielnia. Równolegle toczyły się rozmowy z Miastem Koło dotyczące możliwości pozyskania zleceń od samorządu dla spółdzielni, ale nie udało się wypracować rozwiązań zadowalających obie strony.

Przełomem w poszukiwaniach okazały się rozmowy prowadzone przez oba stowarzyszenia z firmą Saint-Gobain Abrasives, produkującą w Kole materiały ścierne, zainteresowaną wsparciem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonej w lokalnym Warsztacie Terapii Zajęciowej. Firma brała pod uwagę możliwość zlecenia Spółdzielni usługi składania opakowań na potrzeby swoich procesów produkcyjnych. Obie strony miały dużo obaw związanych ze współpracą. Spółdzielnię przerażały wysokie wymagania i procedury dotyczące produkcji, norm BHP i standardów technicznych, których przestrzega Saint-Gobain Abrasives. Firma z kolei zastanawiała się, jak w praktyce może wyglądać współpraca z uczestnikami WTZ, nie miała bowiem przedtem doświadczeń w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zorganizowało dla pracowników Saint-Gobain Abrasives wizyty studyjne w warsztacie terapii zajęciowej, klubie integracji społecznej i spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy składaniu opakowań. Wszystko po to, by przełamać obawy i rozpocząć dyskusję nad rozwiązaniami umożliwiającymi rozpoczęcie współpracy biznesowej z powstającą spółdzielnią socjalną. Ogromna motywacja podopiecznych WTZ do podjęcia pracy przekonała przedsiębiorstwo do przetestowania podwykonawstwa przyszłej spółdzielni w zakresie składania opakowań i pakowania dużych partii papieru ściernego.

21 lutego Spółdzielnia Socjalna Aktywni uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Aktywni zdobyli środki na sprzęt i meble niezbędne do realizacji zleceń. Przeszli też w Stowarzyszeniu cykl szkoleń i doradztwa przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. 12 maja Spółdzielnia rozpoczęła swoje pierwsze zlecenie dla Saint-Gobain Abrasives, dając pracę 5 osobom zrekrutowanym z WTZ w Kole. Saint Gobain udostępniło Spółdzielni pomieszczenia do prowadzenia działalności na terenie swojego zakładu. Wzajemne zaufanie rosło i wkrótce umowa między firmami zaczęła również obejmować pielęgnację terenów zielonych na terenie zakładu Saint-Gobain Abrasives zleconą Spółdzielni. Trwają obecnie rozmowy dotyczące możliwości realizacji przez Aktywnych usług porządkowych i usług pielęgnacji zieleni na terenie innych kolskich firm, w których Saint-Gobain wspiera Spółdzielnię. Ich pomyślne zakończenie stworzy możliwość zatrudnienia kolejnych uczestników WTZ, czekających na możliwość podjęcia pracy.

21 maja odbyło się uroczyste otwarcie Spółdzielni. Przedstawiciele wszystkich podmiotów, które przyczyniły się do powstania przedsiębiorstwa, mieli okazję poznać jego kadrę w pełnym składzie. W uroczystości brali też udział uczestnicy WTZ w Kole, którzy są przygotowywani do pracy w Spółdzielni w przyszłości. Dyrekcja Saint-Gobain Abrasives zadeklarowała chęć rozszerzenia skali przedsięwzięcia. Dyrektor Personalny Piotr Mikołajczyk podkreślił, że firma wiele zyskuje dzięki różnorodności, którą wnosi współpraca ze Spółdzielnią. Saint-Gobain ma duże doświadczenie w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy, bowiem strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firmy od lat obejmuje programy zatrudnieniowe wyrównujące szanse kobiet oraz osób 50+. Jednak dopiero poznanie perspektyw wyłaniających się ze współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną daje firmie pełny obraz korzyści wynikających z zatrudniania osób, które tylko pozornie są gorszymi pracownikami, w rzeczywistości zaś wnoszą do firmy bardzo wiele i wykazują się ponadprzeciętnym poziomem motywacji do pracy. Deklarację współpracy z Aktywnymi złożył również Burmistrz Miasta Koła, Mirosław Drożdżewski, który wyraził chęć zlecenia Spółdzielni usług pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta. Pracownicy Spółdzielni, nie czekając na koniec ceremonii otwarcia, wrócili do swoich codziennych zajęć, bo uroczystość uroczystością, ale, jak stwierdzili, praca czeka i musi być wykonana na czas.