Rozpoczynamy spotkania informacyjno-promocyjne

Specjaliści Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej i zespół Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" rozpoczynają organizację spotkań informacyjno-promocyjnych dla WTZ zainteresowanych tworzeniem oraz współpracą ze spółdzielniami socjalnymi zatrudniającymi uczestników WTZ. 

Spotkania umożliwiają przedstawicielom WTZ, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych prowadzących WTZ  zapoznanie się z innowacyjnym modelem aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, z jego aspektami prawnymi, finansowymi i społecznymi. Przedstawione zostaną ponadto wielkopolskie przykłady już powstałych spółdzielni socjalnych zakładanych przez samorządy i organizacje pozaządowe, spółdzielni socjalnych wyspecjalizowanych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjno-promocyjnym zapraszamy do kontaktu!