Zapraszamy do kolejnego etapu Projektu!

Projekt "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" przeszedł 8-miesięczną fazę badań i diagnoz, następnym etapem będzie praca merytoryczna z grupami inicjatywnymi przygotowującymi się do założenia spółdzielni socjalnych, które będą zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie. "Pozytywnie zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie projektem ze strony Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele WTZ, którzy się do nas zgłaszają podkreślają, że utworzenie spółdzielni socjalnej będzie dla nich szansą na polepszenie rezultatów pracy z uczestnikami, na wykorzystanie potencjału podopiecznych już gotowych do pracy oraz możliwością przyjmowania kolejnych, oczekujących latami na listach rezerwowych" - podkreśla Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. W obliczu barier, których doświadczają osoby niepełnosprawne intelektualnie na otwartym rynku pracy oraz wyczerpanej liczby miejsc na rynku chronionych, udział w projekcie "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" to okazja do wdrożenia przez środowiska zainteresowane aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych własnego systemu tworzenia miejsc pracy dla swoich podopiecznych.

Już teraz zapraszamy Państwa do kontaktu i zaangażowania w przedsięwzięcie! O poszczególnych działaniach podejmowanych w ramach Projektu będziemy informować na bieżąco w dziale "Aktualności".