Strategia wdrażania Projektu obroniona!

Z radością informujemy, że nasza obrona strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ przed Krajową Siecią Tematyczną Zatrudnienie i Integracja Społeczna zakończyła się sukcesem.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ . Obrona strategii odbyła się 5 marca br. w Warszawie. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Członkowie Krajowej Sieci Tematycznej byli zainteresowani problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej oraz szczegółami dotyczącymi samego modelu współpracy między WTZ, a powstającą przy WTZ spółdzielnią socjalną. Na pytania członków KST i ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiadali Przemysław Piechocki, koordynator projektu i Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. Ekspertka oceniająca projekt przedstawiła na forum KST charakterystykę złożonej strategii, podkreślając mocne strony proponowanych przez nas rozwiązań i nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do treści strategii. Dyskusja wokół projektu potwierdziła kluczowe wnioski tej prezentacji, w związku z czym pierwszy raz w historii Krajowej Sieci Tematycznej "Zatrudnienie i integracja społeczna" przyjęto strategię wdrażania projektu bez stawiania dodatkowych warunków. Gratulujemy zespołowi pracującemu nad strategią wdrażania projektu i życzymy dalszych sukcesów w jego realizacji!